Personvernerklæring


1. SECRET ESCAPES' RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN


1.1 Nettstedet eller appen som er lenket til disse personvernreglene, drives av Secret Escapes Limited ("vi" eller "oss").

1.2 Vi setter pris på din interesse for vårt nettsted ("nettstedet") eller app ("appen"). Personvern er svært viktig for oss og vi ønsker å beskytte deg og verne om dine personopplysninger. Disse personvernreglene gir informasjon om hvordan vi samler inn, lagrer, behandler, overfører, deler og bruker data som identifiserer deg eller er knyttet til deg (heretter kalt "personopplysninger").

1.3 Etter den britiske loven om datavern (Data Protection Act 1998) er Secret Escapes Limited den som kontrollerer de personopplysningene vi har om deg.

1.4 Du bør også være klar over at vi bruker informasjonskapsler ("cookies") for å lagre og få tilgang til informasjon mens vi gir tilgang til nettstedet eller appen. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i våre regler for informasjonskapsler.

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN OM DEG OG HVORDAN VI BRUKER DEM


2.1 Vi samler inn personopplysninger om deg når du frivillig sender informasjon direkte til oss eller til nettstedet eller appen vår. Dette kan omfatte informasjon som du gir oss når du søker om å bli medlem, fyller ut et skjema, kjøper en reise ved hjelp av vår plattform, korresponderer med oss, tegner deg på vår e-postliste for å motta nyhetsbrev eller andre former for markedsføringskommunikasjon, svarer på en undersøkelse, deltar i en kampanje eller bruker andre funksjoner på nettstedet eller appen vår.

2.2 Vi samler også inn personopplysninger fra deg indirekte, slik som informasjon om hvilke sider du leser på vårt nettsted eller vår app, eller hvilken innretning du benytter for å vise nettstedet eller koble til appen.

2.3 Listen nedenfor beskriver hvilke kategorier av personopplysninger vi samler inn om deg og hvordan vi bruker denne informasjonen.

Kontaktopplysninger: Vi samler inn kontaktinformasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer og fysisk adresse knyttet til din konto eller eventuelle reservasjoner du gjør ved hjelp av vår tjeneste. Vi vil bruke disse kontaktopplysningene slik at vi kan kommunisere med deg direkte om tjenestene vi leverer og om forespørsler, problemer og spørsmål fra deg eller andre brukere.

Bestillingsinformasjon: Når du reserverer en reise gjennom vår plattform, eller er medlem av en gruppereservasjon som gjøres gjennom vår plattform, kan vi ha behov for å innhente tilleggsinformasjon som kreves for å behandle reservasjonen, herunder passnummer, opplysninger om eventuelle handikapp og krav til diett og/eller religiøs tro. Vi samler inn denne informasjonen bare for det formålet å kunne behandle reservasjonen og videreformidle den til relevante tredjeparter (som flyselskaper, hoteller og vedkommende offentlige myndigheter) i den grad det er nødvendig for fullt ut å ordne med reisen.

Kommentarer og synspunkter: Når du kontakter oss direkte, f.eks. via e-post, telefon, vanlig post eller ved å fylle ut et elektronisk skjema, registrerer vi dine kommentarer og synspunkter. Vi vil også registrere kommentarer og synspunkter du gir uttrykk for når du svarer på undersøkelser eller deltar i konkurranser eller kampanjer som vi kjører. Vi vil bruke slike kommentarer og synspunkter fra deg til å ta opp forespørsler, problemer og spørsmål som du tar opp og forbedre tjenestene våre. Vi vil også bruke kommentarer og synspunkter fra deg (når du svarer på undersøkelser eller deltar i konkurranser eller andre kampanjer) for å velge ut hvilke tilbud som kan være av interesse for deg og sende deg markedsføring i samsvar med dine markedsføringspreferanser.

Betalings- og transaksjonsdata: Vi fører registre over turene du kjøper fra oss og hvilken betalingsmetode du bruker til transaksjonen. Vi vil bruke betalings- og transaksjonsdata til å prosessere betalingen for alle reiser du kjøper fra oss. Selv om vi fører registre over alle transaksjoner du gjør via nettstedet eller appen, lagrer vi ikke økonomiske detaljer slik som bankkortnummer, siden vi bruker en tredjeparts betalingstjeneste til å prosessere betalinger som du foretar gjennom nettstedet. Vi vil også bruke dine transaksjonsdata og din transaksjonshistorikk til å velge ut hvilke reisetilbud som kan være av interesse for deg og sende deg markedsføring i samsvar med dine markedsføringspreferanser.

Innloggingsdata for nettsted og app: Når du oppretter en konto hos oss, vil vi beholde opplysninger om ditt brukernavn og passord slik at vi kan holde kontoen din sikker. Når du har mulighet til å logge inn gjennom et sosialt nettverk, for eksempel ved hjelp av Facebook, vil vi ikke motta passordet ditt eller andre innloggingsdetaljer for slike kontoer. Vi vil bare få opplyst e-postadressen og navnet ditt. Vi vil ikke poste noe til ditt sosiale nettverk eller til dine venner, følgere eller kontakter uten samtykke fra deg.

Dine preferanser: Vi har informasjon om de preferansene du velger for meldinger og markedsføring og om hvordan nettstedet og appen vår vises for deg. Vi vil bruke dine preferanseinnstillinger for det formål å sende deg meldinger og markedsføring og vise nettstedet i samsvar med de valgene du har gjort.

Informasjon om hvordan du bruker og kobler deg til nettstedet eller appen: Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet eller appen, for eksempel om hvilke sider fra nettstedet eller appen du leser, tidspunktet da du leser nettstedet eller appen og hvor lang tid du bruker der, hvilket nettsted du kom fra til vårt nettsted eller app eller hvilket nettsted du går videre til, samt alle valg og innstillinger du gjør på nettstedet eller i appen.

Vi innhenter også informasjon om hva slags datamaskin, lesebrett, smarttelefon eller annen elektronisk innretning du bruker for å koble deg til nettstedet eller appen. Denne informasjonen kan omfatte detaljer om hvilken type innretning du bruker, unike tall som identifiserer innretningen, operativsystemer, nettlesere og applikasjoner som er koblet til nettstedet eller appen gjennom innretningen, internettleverandøren eller det mobile nettverket ditt, IP-adressen din og innretningens telefonnummer (dersom den har et).

Informasjonen vi samler inn om hvordan du bruker eller kobler deg til vårt nettsted, er typisk knyttet til innretningen du bruker, og ikke til deg selv som navngitt person. Hvis du er logget på en konto du har registrert hos oss, kan imidlertid denne informasjonen også knyttes direkte til deg.

Vi bruker informasjonen om hvordan du bruker og kobler deg til nettstedet og appen for å vise nettstedet eller appen for deg på den innretningen du bruker, og for å velge ut tilbud som kan være av interesse for deg for markedsføringsformål.

Informasjon om din plassering: Bortsett fra den informasjonen du velger å gi oss, samler vi ikke inn informasjon om din nøyaktige plassering. IP-adressen til utstyret ditt kan hjelpe oss til å bestemme en omtrentlig plassering. Vi kan bruke en omtrentlig plassering for å sikre at innholdet på vårt nettsted er relevant for området, byen, staten eller landet du bruker utstyret i. Vi vil ikke innhente eller spore din nøyaktige plassering uten ditt samtykke. Om nødvendig vil vi be om samtykke fra deg før vi bruker informasjon om din nøyaktige plassering.

Informasjon som andre brukere gir oss: Noen ganger kan andre brukere av nettstedet eller appen gi informasjon som er knyttet til deg. Vi vil bruke personlige opplysninger om deg som ligger i private meldinger sendt til oss av andre brukere for å fylle ut og levere reservasjonskvitteringer og svare på forespørsler, problemer eller spørsmål fra dem. Når andre brukere av nettstedet eller appen ønsker å invitere deg til å bruke nettstedet eller appen, eller dele informasjon med deg om våre tjenester eller tilbud, vil vi bruke personopplysninger som de gir oss om deg for å bistå dem til å gjøre dette. Vi vil imidlertid bare gjøre dette dersom de har oppgitt at du har gitt samtykke til at de kan kommunisere med deg på denne måten.

Informasjon om bedragersk eller kriminell aktivitet knyttet til din konto: Vi vil bruke informasjon om bedragersk eller kriminell aktivitet knyttet til din bruk av nettstedet eller appen for det formål å oppdage og forhindre bedrageri eller annen kriminalitet.

Alle personopplysninger: Vi vil bruke alle personopplysningene som vi samler inn, til å overvåke og forbedre nettstedet og appen samt våre prosedyrer og prosesser. Vi bruker også personopplysningene vi samler inn, til å hjelpe oss med å utvikle nye produkter og tjenester. Vår bruk av dine personopplysninger på denne måten vil ikke resultere i at informasjon som ikke på forhånd var offentlig tilgjengelig, nå blir offentliggjort på vårt nettsted eller via vår app.

2.4 Flere steder på nettstedet eller i appen kan du bli bedt om å legge inn bestemte personopplysninger. Hvilke personopplysninger som må oppgis for å kunne utføre de reservasjonstjenestene som tilbys, vil bli angitt på tidspunktet da de blir samlet inn. Andre personopplysninger som ikke kreves oppgitt for å motta våre tjenester, gis av deg på frivillig basis, slik at du står fritt til å bestemme om du ønsker å gi disse opplysningene eller ikke.

2.5 Vi kan anonymisere og samle sammen all informasjon vi samler inn (slik at den ikke identifiserer deg direkte). Vi kan bruke anonymisert informasjon for formål som omfatter testing av våre IT-systemer, foreta undersøkelser og dataanalyser, forbedre nettstedet og og utvikle nye produkter og funksjoner.


3. INFORMASJON VI DELER MED TREDJEPARTER


3.1 Vi kan dele dine personopplysninger med følgende tredjeparter:

(a) Selskaper i samme konsern som oss: Våre datterselskaper (dvs. enhver organisasjon som vi eier eller kontrollerer) eller vårt holdingselskap eller endelige eierselskap (dvs. en organisasjon som eier eller kontrollerer oss) og ethvert datterselskap som eies av dette igjen. Disse selskapene vil bare bruke dine personopplysninger på samme måten som vi kan gjøre det etter disse reglene.

(b) Hoteller og reiseoperatører: Vi vil dele personopplysninger som kreves av hotellene og reiseoperatørene som du kjøper hotell- eller pakkeferien fra, slik at de kan ordne med reservasjonen.

(c) Tjenesteleverandører og rådgivere: Tredjeparter som leverer en tjeneste til oss. For eksempel er det tredjeparter som leverer vår IT-infrastruktur, behandler betalinger fra deg på vegne av oss, utvikler analytisk informasjon for oss om våre produkter og tjenester og leverer andre profesjonelle tjenester som juridiske tjenester og regnskapstjenester. Disse tredjepartene har bare tillatelse til å bruke dine personopplysninger i samsvar med våre instrukser, og er pålagt å holde dataene dine trygge.

(d) Kjøpere av vår virksomhet: Personopplysninger kan bli oppgitt eller overført til kjøpere eller potensielle kjøpere av vår virksomhet eller noen av våre eiendeler som en del av et slikt salg.

(e) Lovhåndhevere, reguleringsmyndigheter og andre parter av rettslige grunner: Tredjeparter som vi er forpliktet ved lov til å oppgi dine personopplysninger til, eller som vi må oppgi din informasjon til for å beskytte våre rettigheter, eiendom eller sikkerhet, eller for å beskytte andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet. Vi kan for eksempel gi informasjon til toll- og grensekontrollen i USA dersom du skal reise til USA. Vi kan også oppgi personopplysninger til tredjeparter for å bidra til å oppdage og etterforske ulovlig virksomhet og brudd på eventuelle avtaler som vi har med deg.

3.2 Vi oppgir ikke informasjon om identifiserbare personer til andre enn dem som er beskrevet ovenfor. Vi kan forsyne tredjeparter med samlet statistisk informasjon og analyser om brukere av nettstedet eller appen, men vi vil da sørge for at ingen kan identifiseres ut fra denne informasjonen før vi gir den fra oss.


4. MARKEDSFØRING OG REKLAME


4.1 Våre tjenester går ut på å forsyne deg med de siste hotell- og luksusreisetilbudene. Når du melder deg på våre tjenester, erkjenner du at vi vil kontakte deg regelmessig med informasjon om de reisetilbudene vi markedsfører. De fleste markedsføringsmelinger vi sender deg vil være med e-post, men leilighetsvis kan vi også kontakte deg per post eller telefon. Hvis du bruker appen vår, kan vi også sende deg push-varsler. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføringsmeldinger fra oss, kan du gi oss beskjed om dette ved å endre dine markedsføringspreferanser for kontoen din.

4.2 Du kan også endre markedsføringspreferansene dine når som helst ved å følge instruksjonene nedenfor.

E-post – klikk på lenken for avmelding nederst i markedsføringsmeldingen som du får på e-post fra oss. Hvis du har en online konto hos oss, kan du også velge bort markedsføringsmeldinger via kontoinnstillingene. Du kan også besøke området “din konto” på nettstedet for å angi hvor ofte vi kan sende deg meldinger. Under “dine abonnementer” på området “din konto” kan du velge ikke å motta meldinger for et tidsrom du angir ved hjelp av den aktuelle glidebryteren. Du kan også velge å redusere hyppigheten av e-poster fra oss ved å velge alternativet oversikt ("summaries") under e-postpreferanser. Her kan du også velge ikke å motta e-poster. Når du har valgt dine e-postpreferanser, klikker du på knappen for å lagre endringene for å gi oss beskjed om dine preferanser.

Push-varsler for appen – du kan når som helst endre dine preferanser for push-varsler i kontoinnstillingene for appen.

Hvis du mottar markedsføringsmeldinger fra oss gjennom andre kanaler, for eksempel med post eller på telefon, og du ikke lenger ønsker å motta slike meldinger, kan du be oss stanse markedsføringen med post eller telefon ved hjelp av dine kontaktopplysninger nederst i disse personvernreglene. Vennligst merk at de fleste markedsføringsmeldingene vi sender, vil være med e-post.

4.3 Når du har gitt oss tillatelse til det, kan vi dele dine kontaktopplysninger med utvalgte tredjeparter slik at de kan gi deg informasjon om reisetilbud som de tror kan være av interesse for deg. Vi vil bare gjøre dette dersom du har gitt oss eksplisitt samtykke til det.

4.4 Hvis du bestemmer deg for at du ikke lenger ønsker at vi skal dele dine kontaktopplysninger med utvalgte tredjeparter for markedsføringsformål, kan du gi oss beskjed om dette ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nederst i disse personvernreglen. Hvis du har en elektronisk konto hos oss, kan du også gi oss beskjed om ikke å dele dine kontaktopplysninger med tredjeparter ved hjelp av dine kontoinnstillinger.


5. ELEKTRONISK MARKEDSFØRING


5.1 Vi eller våre reklamepartnere kan vise reklame for deg på vårt nettsted, din app eller på andre nettsteder eller apper. For å gjøre dette kan vi eller våre reklamepartnere samle inn informasjon om hvordan du bruker eller kobler deg til vårt nettsted eller vår app, eller om hvilke typer andre nettsteder, sosiale medier, innhold og annonser som brukes, besøkes eller vises av deg eller andre som bruker innretningen du kobler til vårt nettsted eller vår app med. Den innsamlede informasjonen kan også omfatte IP-adressen til innretningen du bruker til å koble deg til nettstedet eller appen.

Vi eller våre reklamepartnere bruker den innsamlede informasjonen til å sikre at annonser du ser enten på nettstedet eller appen vår, eller på andre parters nettsteder eller apper (der våre partnere har annonseplass) er mest mulig relevant for deg. Informasjonskapsler og lignende teknologi brukes typisk til å levere denne type reklame. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvordan du administrerer bruken av dem ved å lese våre regler for informasjonskapsler.


6. LAGRING OG OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER


6.1 Informasjonskapsler og lokal lagring: Vi kan lagre informasjon (som kan omfatte personopplysninger) lokalt på din innretning ved hjelp av informasjonskapsler og andre lagringsmetoder for nettlesere og applikasjoner. Du kan lese mer om dette i våre regler for informasjonskapsler.

6.2 Sikkerhet: Vi benytter egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot å bli ødelagt, gå tapt, bli endret eller skadet ved hjelp av uhell eller ulovlige handlinger.

6.3 Internasjonale overføringer av dine personopplysninger: Personopplysningene vi samler inn, kan bli overført til og lagret i land utenfor det myndighetsområdet du befinner deg i. Enkelte av disse rettsområdene tilbyr andre beskyttelsesnivåer vedrørende personopplysninger, og kan i enkelte tilfeller gi dårligere vern, enn det myndighetsområdet du bor i fast. Vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lov og disse personvernreglene.


7. TILGANG TIL OG KORRIGERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER


7.1 Du har følgende rettigheter vedrørende dine personopplysninger: (i) rett til å bli informert om hvordan dine personopplysninger blir brukt, (ii) retten til å få tilgang til de personopplysningene vi har om deg, og (iii) retten til å be om korrigering av unøyaktige persondata som vi har om deg og til å kreve blokkering eller sletting av dine personopplysninger når behandlingen av dem ikke oppfyller lokale lover om vern av personopplysninger. For å utøve disse rettighetene, eller hvis du har noen spørsmål knyttet til dine rettigheter, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor.

7.2 Hvis det finnes personopplysninger som du tror vi besitter, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor. Vennligst gi oss så mye informasjon du kan om de personopplysningene du ser etter, og vi vil gjerne prøve å hjelpe deg med å finne dem.


8. LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER


Vårt nettsted kan fra tid til annen inneholde lenker til og fra tredjeparts nettsteder i vårt nettverk av partnere, annonsører, forhandlerpartnere, nyhetsmedier, detaljister og datterselskaper. Hvis du følger en lenke til noen av disse nettstedene, så merk at disse andre nettstedene har sine egne regler for personvern og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deres regler. Vennligst se de enkeltes personvernregler før du oppgir noen informasjon til disse nettstedene.


9. ENDRINGER I DISSE PERSONVERNREGLENE


Vi kan fra tid til annen oppdatere disse personvernreglene, så du bør lese gjennom dem med jevne mellomrom. Når vi endrer reglene på noen vesentlig måte, vil vi oppdatere datoen "sist endret" øverst i reglene. Endringer i disse personvernreglene trer i kraft når de postes på denne siden.


10. VARSLER TIL DEG


Hvis vi har behov for å gi deg informasjon om noe, enten det er av juridiske årsaker eller for markedsføring eller andre formål knyttet til virksomheten, vil vi velge det som vi tror er den beste måten å kontakte deg på. Vi vil vanligvis gjøre dette via e-post eller ved å legge ut et varsel på vårt nettsted. At vi kan sende varsler til deg, vil ikke hindre deg i å kunne velge bort visse typer kontakt slik det er beskrevet ovenfor i disse personvernreglene.


11. KONTAKT OSS


Send gjerne spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende disse personvernreglene til:

Secret Escapes Ltd
Floor 4, 120 Holborn
London
EC1N 2TD
support@secretescapes.no

Disse personvernreglene ble sist endret 28.09.2015.

Secret Escapes' regler for informasjonskapsler (cookies)

Sammendrag

Disse reglene for informasjonskapsler forklarer hva informasjonskapsler er og hvordan Secret Escapes Limited ("vi", "oss" eller "vår") bruker dem på no.secretescapes.com (vår "nettside"). Vi oppfordrer deg til å lese reglene i sin helhet slik at du kan forstå hvilke opplysninger vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler og hvordan disse opplysningene blir brukt.

Ved å bruke nettsiden vår samtykker du i at vi kan bruke informasjonskapsler i henhold til disse reglene. Du kan vanligvis endre innstillingene i nettleseren for å endre tillatelsene du gir oss og andre for lagring av og tilgang til informasjonskapsler på enheten din.

Hva er informasjonskapsler (cookies)?

Informasjonskapsler er tekstfiler som inneholder små menger informasjon som lastes ned til enheten din (for eksempel datamaskin, nettbrett eller smarttelefon) når du besøker en nettside. Informasjonskapsler kan gjenkjennes av nettstedet som lastet dem ned – eller andre nettsteder som bruker de samme informasjonskapslene. Dette hjelper nettstedene å se om enheten har besøkt dem tidligere.

Hva brukes informasjonskapsler til?

Informasjonskapsler utfører en rekke ulike oppgaver, som for eksempel å hjelpe oss å forstå hvordan nettsiden vår blir brukt, lar deg navigere effektivt mellom sider, husker preferansene dine og gir deg generelt en bedre opplevelse når du surfer på nettet. Informasjonskapsler kan også bidra til å sikre at reklame du ser på nettet, er mer relevant for deg og dine interesser.

Hvilke typer informasjonskapsler bruker Secret Escapes?

Informasjonskapslene som brukes av nettsiden vår, tilhører generelt en av følgende kategorier: helt nødvendig, analyseformål, funksjonalitet, reklame og sosiale medier. Du kan lese mer om hver enkelt kategori informasjonskapsler i tabellen under.

Helt nødvendige informasjonskapsler Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettsiden skal virke. De gjør at du kan bevege deg rundt på siden og bruke funksjonene den tilbyr. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke levere tjenester som er nødvendige for at du skal kunne bruke nettsiden vår, for eksempel få tilgang til sikre områder.

Informasjonskapsler for analyseformål Disse informasjonskapslene samler inn informasjon om hvordan folk bruker nettsiden, for eksempel hvilke sider de besøker hyppigst, hvordan folk beveger seg fra én lenke til en annen og om de får feilmeldinger fra visse sider. All informasjon som disse informasjonskapslene samler inn, blir anonymt gruppert sammen med informasjon fra andre folks bruk av nettsiden vår. Generelt gir disse informasjonskapslene oss analyseinformasjon om hvordan nettsiden fungerer og hvordan vi kan forbedre den.

Informasjonskapsler for funksjonalitet Disse informasjonskapslene gjør at vi husker hvilke valg du gjør og tilpasser nettsiden for å gi deg bedre funksjonalitet og innhold. Informasjonskapslene kan for eksempel brukes til å kjenne deg igjen når du går tilbake til en nettside ved å huske ditt brukernavn, språkvalg eller land. De kan også brukes til å huske endringer du har gjort for tekststørrelse, font og andre deler av sidene som du kan tilpasse, og til å gjøre søkeprosessen raskere.

Informasjonskapsler for reklame
Disse informasjonskapslene brukes til å levere annonser som er mer relevante for deg og dine interesser. De brukes også til å begrense antall ganger du ser en annonse og bidrar til å måle effektiviteten av annonsekampanjen. De husker at du har besøkt en nettside, og denne informasjonen kan deles med andre organisasjoner, som for eksempel annonsører. Det betyr at etter at du har besøkt nettsiden vår kan du se annonser om våre tjenester på andre nettsider.

Informasjonskapsler for sosiale medier For å forbedre nettopplevelsen og gjøre det lettere å dele innhold kan noen av sidene på nettstedet vårt inneholde verktøy eller applikasjoner som er knyttet til sosiale medier som Facebook, Twitter eller Google+. Ved hjelp av disse verktøyene eller applikasjonene kan de sosiale mediene legge igjen sine egne informasjonskapsler på enheten din. Vi kontrollerer ikke disse informasjonskapslene, og du bør sjekke nettstedet til de sosiale mediene for å få nærmere opplysninger om hvordan de bruker informasjonskapsler.

Hvor lenge vil informasjonskapsler bli liggende på enheten?

Hvor lenge en informasjonskapsel blir liggende på enheten din avhenger av om det er en "vedvarende informasjonskapsel" eller en "øktbasert informasjonskapsel". Øktbaserte informasjonskapsler blir bare liggende på enheten til du lukker nettleseren. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på enheten etter at du har lukket nettleseren til de utløper eller blir slettet.

Førsteparts- og tredjeparts informasjonskapsler

"Førstepartsinformasjonskapsler" er informasjonskapsler som tilhører oss, og som vi legger igjen på enheten din. "Tredjepartsinformasjonskapsler" er informasjonskapsler som en annen part legger igjen på enheten din når du besøker nettsiden vår.

Tredjeparter som legger igjen informasjonskapsler fra nettsiden vår, leverer en tjeneste til oss eller en funksjon for nettsiden, men vi styrer ikke alltid hvordan tredjepartsinformasjonskapsler blir brukt. Du bør sjekke tredjepartsnettsiden for mer informasjon om hvordan de bruker informasjonskapsler.

Hvordan administrere informasjonskapsler fra denne nettsiden

Du kan når som helst trekke tilbake eller endre ditt samtykke til vår bruk av informasjonskapsler. Dersom du ønsker å trekke tilbake eller endre ditt samtykke, kan du vanligvis bruke nettleseren du benytter når du ser på denne nettsiden til å definere betingelsene for lagring eller tilgang til informasjonskapsler og spesielt til å aktivere, deaktivere eller slette informasjonskapsler. For å gjøre dette følger du instruksene du får fra nettleseren (ligger vanligvis under "Hjelp", "Verktøy" eller "Rediger"). Merk at dersom du stiller inn nettleseren din til å deaktivere informasjonskapsler, kan det være at du ikke får tilgang til sikre områder på nettsiden, og det kan være at andre deler av nettsiden ikke fungerer skikkelig.

Du kan finne ut mer om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren på www.allaboutcookies.org.

Noen tredjeparter kan bruke informasjonskapsler for reklame for å samle inn informasjon om din nettleseraktivitet slik at de kan levere nettannonser til deg som er relevante for dine interesser. Reklamebransjen i EU har utviklet en ordning hvor du kan velge vekk å motta informasjonskaplser som brukes til slike formål. Du kan finne ut mer om EU-ordningen på www.youronlinechoices.eu.

Endringer

Informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler kan bli oppdatert fra tid til annen, så gå jevnlig tilbake for å se om det er noen endringer.

Siste endringsdato for dette dokumentet vises nederst på siden.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om disse reglene for informasjonskapsler, kontakt oss via e-post på support@secretescapes.no.

Disse reglene for informasjonskapsler ble sist endret 28.09.2015.