Personvernerklæring

Personvernsærklering

SE tar ditt personvern alvorlig og vi ønsker å sikre at dine opplysninger blir beskyttet. Nedenfor følger et kort sammendrag av hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker dem og hvordan du kan kontrollere dem. Hvis du vil ha mer informasjon og flere detaljer, kan du finne dette i vår personvernerklæring. 


Vi innhenter personopplysninger fra deg når du registrerer deg for bruk av nettstedet og når du foretar en bestilling. Dette omfatter navn, e-postadresse og telefonnummer, og i noen tilfeller postadresse, fødselsdato og passnummer.  

Vi bruker disse opplysningene for å gjøre det mulig for oss å (i) opprette en konto for deg (ii) holde deg oppdatert om tilbud vi tror du ønsker å få vite om og (iii) spore din aktivitet på nettstedet for å gjøre det mulig for oss å skreddersy din opplevelse av nettstedet; 

Primært deler vi opplysninger med tredjeparter for å oppfylle eventuelle bestillinger du foretar og med våre tekniske leverandører for å gjøre det mulig å sende e-postmeldinger om våre tilbud og analysere hvordan nettstedet brukes; 

Som del av Secret Escapes-tjenesten sender vi deg regelmessige e-postoppdateringer med våre beste tilbud, skreddersydd for å passe dine preferanser. Hvis du foretrekker å ikke motta disse meldingene, eller motta dem mindre hyppig, kan du når som helst endre dine preferanser i konto-avsnittet på nettstedet. 

I henhold til personvernlovgivningen har du forskjellige rettigheter, blant annet retten til å be om tilgang til personopplysningene vi har om deg, og rett til å be om at vi sletter alle slike personopplysninger. Du kan slette din konto i konto-avsnittet, men for alle andre forespørsler ber vi deg kontakte support@secretescapes.no.


1. SECRET ESCAPES' RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 

Nettstedet og appen som er knyttet til denne personvernerklæringen, drives av Secret Escapes Limited ("vi" eller "oss"). 

Vi setter pris på din interesse for vårt nettsted ("nettstedet") eller app ("appen"). Personvern er svært viktig for oss og vi ønsker å beskytte deg og verne om dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan vi samler inn, lagrer, behandler, overfører, deler og bruker data som identifiserer deg eller er knyttet til deg (heretter kalt "personopplysninger"). Den beskriver også dine personvernrettigheter, blant annet retten til å komme med innvendinger til deler av den behandlingen vi utfører. Mer informasjon om dine rettigheter og hvordan du skal utøve dem, er gitt i avsnittet “Tilgang til og korrigering av dine personopplysninger”.  

Etter gjeldende personvernlovgivning (herunder den generelle personvernforskriften) er Secret Escapes Limited den som kontrollerer de personopplysningene vi har om deg. 


Secret Escapes Limited har utnevnt datterselskapet Secret Escapes GmbH som sin representant i EU for disse formål. Hvis du har spørsmål angående denne policyen eller hvordan dine personlige opplysninger håndteres av Secret Escapes Limited, kan du kontakte vår representant via e-post på DPO@secretescapes.com.

Du bør også være klar over at vi bruker informasjonskapsler ("cookies") for å lagre og få tilgang til informasjon mens vi gir tilgang til nettstedet eller appen. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i vår erklæring om informasjonskapsler nedenfor. 

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN OM DEG 

Vi samler inn personopplysninger om deg når du frivillig sender informasjon direkte til oss eller til nettstedet eller appen vår. Dette kan omfatte informasjon som du gir oss når du søker om å bli medlem, fyller ut et skjema, kjøper en reise ved hjelp av vår plattform, korresponderer med oss, tegner deg på vår e-postliste for å motta nyhetsbrev eller andre former for markedsføringskommunikasjon, svarer på en undersøkelse, deltar i en kampanje eller bruker andre funksjoner på nettstedet eller appen vår. 

Vi samler også inn personopplysninger fra deg indirekte, slik som informasjon om hvilke sider du leser på vårt nettsted eller vår app, eller hvilken innretning du benytter for å vise nettstedet eller koble til appen. 

Listen nedenfor beskriver hvilke kategorier av personopplysninger vi samler inn om deg og hvordan vi bruker denne informasjonen. 

Kontaktopplysninger: Vi samler inn kontaktinformasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer og fysisk adresse knyttet til din konto eller eventuelle reservasjoner du gjør ved hjelp av vår tjeneste. 

Bestillingsinformasjon: Når du reserverer en reise gjennom vår plattform, eller er medlem av en gruppereservasjon som gjøres gjennom vår plattform, kan vi ha behov for å innhente tilleggsinformasjon som kreves for å behandle reservasjonen, herunder passnummer, opplysninger om eventuelle handikapp og krav til diett og/eller religiøs tro. 

Kommentarer og synspunkter: Når du kontakter oss direkte, f.eks. via e-post, telefon, vanlig post eller ved å fylle ut et elektronisk skjema, registrerer vi dine kommentarer og synspunkter. Vi vil også registrere kommentarer og synspunkter du gir uttrykk for når du svarer på undersøkelser eller deltar i konkurranser eller kampanjer som vi kjører.  

Betalings- og transaksjonsdata: Vi fører registre over turene du kjøper fra oss og hvilken betalingsmetode du bruker til transaksjonen. Vi vil bruke betalings- og transaksjonsdata til å prosessere betalingen for alle reiser du kjøper fra oss. Selv om vi fører registre over alle transaksjoner du gjør via nettstedet eller appen, lagrer vi ikke økonomiske detaljer slik som bankkortnummer, siden vi bruker en tredjeparts betalingstjeneste til å prosessere betalinger som du foretar gjennom nettstedet. 

Innloggingsdata for nettsted og app: Når du oppretter en konto hos oss, vil vi beholde opplysninger om ditt brukernavn og passord slik at vi kan holde kontoen din sikker. Når du har mulighet til å logge inn gjennom et sosialt nettverk, for eksempel ved hjelp av Facebook, vil vi ikke motta passordet ditt eller andre innloggingsdetaljer for slike kontoer. Vi vil bare få opplyst e-postadressen og navnet ditt. Vi vil ikke poste noe til ditt sosiale nettverk eller til dine venner, følgere eller kontakter uten samtykke fra deg. 

Dine preferanser: Vi har informasjon om de preferansene du velger for meldinger og markedsføring og om hvordan nettstedet og appen vår vises for deg. 

Informasjon om hvordan du bruker og kobler deg til nettstedet eller appen: Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet eller appen, for eksempel om hvilke sider fra nettstedet eller appen du leser, tidspunktet da du leser nettstedet eller appen og hvor lang tid du bruker der, hvilket nettsted du kom fra til vårt nettsted eller app eller hvilket nettsted du går videre til, samt alle valg og innstillinger du gjør på nettstedet eller i appen. 

Vi innhenter også informasjon om hva slags datamaskin, lesebrett, smarttelefon eller annen elektronisk innretning du bruker for å koble deg til nettstedet eller appen. Denne informasjonen kan omfatte detaljer om hvilken type innretning du bruker, unike tall som identifiserer innretningen, operativsystemer, nettlesere og applikasjoner som er koblet til nettstedet eller appen gjennom innretningen, internettleverandøren eller det mobile nettverket ditt, IP-adressen din og innretningens telefonnummer (dersom den har et). 

Informasjonen vi samler inn om hvordan du bruker eller kobler deg til vårt nettsted, er typisk knyttet til innretningen du bruker, og ikke til deg selv som navngitt person. Hvis du er logget på en konto du har registrert hos oss, kan imidlertid denne informasjonen også knyttes direkte til deg. 

Informasjon om din plassering: Bortsett fra den informasjonen du velger å gi oss, samler vi ikke inn informasjon om din nøyaktige plassering. IP-adressen til utstyret ditt kan hjelpe oss til å bestemme en omtrentlig plassering. Vi vil ikke innhente eller spore din nøyaktige plassering uten ditt samtykke. Om nødvendig vil vi be om samtykke fra deg før vi bruker informasjon om din nøyaktige plassering. 

Informasjon som andre brukere gir oss: Noen ganger kan andre brukere av nettstedet eller appen gi informasjon som er knyttet til deg. Når andre brukere av nettstedet eller appen ønsker å invitere deg til å bruke nettstedet eller appen, eller dele informasjon med deg om våre tjenester eller tilbud, vil vi bruke personopplysninger som de gir oss om deg for å bistå dem til å gjøre dette. Vi vil imidlertid bare gjøre dette dersom de har oppgitt at du har gitt samtykke til at de kan kommunisere med deg på denne måten. 

Alle personopplysninger: Vi vil bruke alle personopplysningene som vi samler inn, til å overvåke og forbedre nettstedet og appen samt våre prosedyrer og prosesser. Vår bruk av dine personopplysninger på denne måten vil ikke resultere i at informasjon som ikke på forhånd var offentlig tilgjengelig, nå blir offentliggjort på vårt nettsted eller via vår app. 

Flere steder på nettstedet eller i appen kan du bli bedt om å legge inn bestemte personopplysninger. Hvilke personopplysninger som må oppgis for å kunne utføre de reservasjonstjenestene som tilbys, vil bli angitt på tidspunktet da de blir samlet inn. Andre personopplysninger som ikke kreves oppgitt for å motta våre tjenester, gis av deg på frivillig basis, slik at du står fritt til å bestemme om du ønsker å gi disse opplysningene eller ikke.  


3. HVORDAN VI BRUKER DINE personOPPLYSNINGER, OG HVA SOM ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR DENNE BRUKEN 

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål: 

For å oppfylle en kontrakt eller ta tiltak knyttet til en kontrakt. Dette er relevant når du bestiller en tur hos oss, deltar i våre konkurranser eller i de kampanjene vi driver. Dette omfatter: 

a) Verifisering av din identitet 

b) Behandling av dine betalinger og bestillinger og videreformidling av opplysningene til relevante tredjeparter (som for eksempel flyselskaper, hoteller, turoperatører og offentlige myndigheter) som er nødvendig for å fullføre dine reisearrangementer. 

c) Kommunisere med deg om de tjenester vi yter og angående forespørsler, problemer eller bekymringer du eller andre brukere har 

d) Yte kundetjenester og kundestøtte 

e) Bruk av personopplysninger om deg som befinner seg i private meldinger sendt til oss av andre brukere for å oppfylle og levere bestillingskvitteringer og svare på eventuelle spørsmål, problemer eller bekymringer de tar opp 

Det som kreves for å drive vår virksomhet og ivareta våre legitime interesser. Nærmere bestemt vil vi: 

a) Bruke dine personopplysninger for å hjelpe oss med å utvikle nye produkter og tjenester

b) Legge ut innlegg på dine eller dine venners sosiale nettverk i samsvar med dine personverninnstillinger på hvert nettverk 

c) Bruke dine kommentarer og meningsytringer til å ta opp dine forespørsler, problemer og bekymringer og forbedre våre tjenester. 

d) Bruke kommentarer og meninger du uttrykker (når du svarer på undersøkelser, deltar i konkurranser eller i andre kampanjer) for å bestemme hva slags tilbud som kan være av interesse for deg. 

e) Bruke dine transaksjonsopplysninger og -historikk til å fastsette reisetilbud som kan være av interesse for deg og sende deg reklame i samsvar med dine markedsføringspreferanser 

f) Bruke dine preferanseinnstillinger med henblikk på å levere meldinger, sende markedsføringsmeddelelser og vise frem vårt nettsted i samsvar med dine valg 

g) Bruke informasjon om hvordan du bruker og kobler deg til vårt nettsted og vår app for å optimere din opplevelse av nettstedet eller appen på din enhet, for å fastsette tilbud som kan være av interesse for deg for markedsføringsformål og for å vurdere hvor vellykket våre markedsføringskampanjer er 

h) Bruke omtrentlig stedfesting for å sikre at innholdet på vårt nettsted er relevant for området, byen, staten eller landet hvor du bruker enheten 

i) Overvåke bruken av vårt nettsted eller vår app med henblikk på å oppdage og forebygge bedrageri eller kriminalitet 

j) Bruke dine personopplysninger for å hjelpe oss med å utvikle nye produkter og tjenester 

Under visse omstendigheter, når du gir oss samtykke, vil vi: 

a) Sende deg elektroniske markedsføringsmeldinger i samsvar med dine markedsføringspreferanser

b) Identifisere din lokasjon med henblikk på å skreddersy reiseinformasjon (blant annet hoteller og anbefalte flyplasser) for deg 

c) Plassere enkelte informasjonskapsler og bruke tilsvarende teknologier underlagt krav om samtykke 

For de formål loven krever, som for eksempel forespørsler fra offentlige myndigheter eller rettshåndhevende myndigheter som gjennomfører en etterforskning.  

Vi kan anonymisere og samle sammen all informasjon vi samler inn (slik at den ikke identifiserer deg direkte). Vi kan bruke anonymisert informasjon for formål som omfatter testing av våre IT-systemer, foreta undersøkelser og dataanalyser, forbedre nettstedet og utvikle nye produkter og funksjoner. 


4. INFORMASJON VI DELER MED TREDJEPARTER 

Vi kan dele dine personopplysninger med følgende tredjeparter: 

(a) Selskaper i samme konsern som oss: Våre datterselskaper (dvs. enhver organisasjon som vi eier eller kontrollerer) eller vårt holdingselskap eller endelige eierselskap (dvs. en organisasjon som eier eller kontrollerer oss) og ethvert datterselskap som eies av dette igjen. Disse selskapene vil bare bruke dine personopplysninger på samme måten som vi kan gjøre det etter denne personvernerklæringen. Når du booker en pakke levert av Secret Escapes, vil din informasjon bli bearbeidet av Secret Escapes GmbH.

(b) Hoteller og reiseoperatører: Vi vil dele personopplysninger som kreves av hotellene og reiseoperatørene som du kjøper hotell- eller pakkeferien fra, slik at de kan ordne med reservasjonen. 

(c) Tjenesteleverandører og rådgivere: Tredjeparter som leverer en tjeneste til oss. For eksempel er det tredjeparter som leverer vår IT-infrastruktur, behandler betalinger fra deg på vegne av oss, utvikler analytisk informasjon for oss om våre produkter og tjenester og leverer andre profesjonelle tjenester som juridiske tjenester og regnskapstjenester. Disse tredjepartene har bare tillatelse til å bruke dine personopplysninger i samsvar med våre instrukser, og er pålagt å holde dataene dine trygge. Slike bedrifter inkluderer: 

Amazon Web Services EMEA SARL, som leverer deler av vår nettside; 

Salesforce.com EMEA limited, leverandør av vårt operativsystem CRM, som gir oss mulighet til å sende ut nyhetsbrev til våre medlemmer; 

Sitel Europe Limited, leverer vårt kundeservicesenter, som har tilgang til kundeinformasjon som brukes for å assistere kunder med deres booking og forespørsler.

Worldpay (UK) Limited, som leverer betalingstjenester for alle bookinger gjort via vår nettside.

Snowflake Computing Inc, som leverer databasetjenester, slik at vi kan lagre kundedata med sikkerhet.

(d) Kjøpere av vår virksomhet: Personopplysninger kan bli oppgitt eller overført til kjøpere eller potensielle kjøpere av vår virksomhet eller noen av våre eiendeler som en del av et slikt salg. 

(e) Lovhåndhevere, reguleringsmyndigheter og andre parter av rettslige grunner: Tredjeparter som vi er forpliktet ved lov til å oppgi dine personopplysninger til, eller som vi må oppgi din informasjon til for å beskytte våre rettigheter, eiendom eller sikkerhet, eller for å beskytte andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet. Vi kan for eksempel gi informasjon til toll- og grensekontrollen i USA dersom du skal reise til USA. Vi kan også oppgi personopplysninger til tredjeparter for å bidra til å oppdage og etterforske ulovlig virksomhet og brudd på eventuelle avtaler som vi har med deg. 

(f) Annonser fra tredjepartsbedrifter: Noen personopplysninger deles med tredjepartsbedrifter for å vise reklame fra Secret Escapes eller partnere andre steder på nettet. Vi deler eller selger ikke medlemmers personopplysninger for direkte markedsføring av tredjepartsbedrifter. Nedenfor finner du et antall spesifikke eksempler:

(i) Cookies - Tredjeparter kan bruke cookies på din computer eller mobilenhet for å kunne reklamere på vår side eller app. Disse virksomhetene kan bruke informasjon, i visse tilfeller inklusiv din IP-adresse, om dine besøk på våres hjemmeside og andre hjemmesider for å kunne vise relevante reklamer om produkter og servicer, du kanskje vil være interessert i. De opplysninger, som innsamles under denne prosessen, gjør det ikke mulig for oss eller dem å identifisere ditt navn, kontaktopplysninger eller andre personlige opplysninger, med mindre du velger å angi dem. Blandt partnere vi bruker på denne måten, er Google, Impact Radius og Captify. 

(ii) Facebook - Vi matcher periodisk den e-postadressen, du angir på Secret Escapes’ hjemmeside, med Facebook-databasen. Hvis du har en Facebook-konto, vil du bli vist opplysninger om Secret Escapes i din nyhetsfeed, hvor du har valgt å se slike annonser. Hvis du ikke har en Facebook-konto, sletter Facebook automatisk slike personopplysninger sendt til dem. Dette er kun en “hashed” e-postadresse, som deles med Facebook, og opplysningen sendes på en fullt krypteret og sikker måte. Les mer om denne prosessen her:

https://www.facebook.com/ads/about/?page_number=4&entry_product=ad_preferences.

Du kan også velge å ikke se noen av disse annonsene, hvis du besøker www.facebook.com - Innstillinger - Annonser - Annonseinnstillinger.

(iii) Jetlore - Jetlore bruger cookies og et pseudonymiseret bruker-id til å samle brukeradferd på hjemmesiden og i e-post, så innholdet i Secret Escapes’ nyhetsbrev skreddersys til medlemmer. De motar ikke individuelle e-postadresser eller andre personopplysninger – kun et nummer. Det nummeret kan kun forbindes med spesifikke brukere i Secret Escapes’ egne systemer.

Vi kan forsyne tredjeparter med samlet statistisk informasjon og analyser om brukere av nettstedet eller appen, men vi vil da sørge for at ingen kan identifiseres ut fra denne informasjonen før vi gir den fra oss. 


5. MARKEDSFØRING OG REKLAME 

Våre tjenester går ut på å forsyne deg med de siste hotell- og luksusreisetilbudene. De fleste markedsføringsmelinger vi sender deg vil være med e-post, men leilighetsvis kan vi også kontakte deg per post eller telefon. Hvis du bruker nettstedet eller appen vår, kan vi også sende deg push-varsler, hvis du aksepterer å motta slike. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføringsmeldinger fra oss, eller ønsker å redusere omfanget, kan du gi oss beskjed om dette ved å endre dine markedsføringspreferanser for kontoen din. 

Du kan også endre markedsføringspreferansene dine når som helst ved å følge instruksjonene nedenfor. 

E-post – klikk på lenken for avmelding nederst i markedsføringsmeldingen som du får på e-post fra oss. Hvis du har en online konto hos oss, kan du også velge bort markedsføringsmeldinger via kontoinnstillingene. Du kan også besøke området “din konto” på nettstedet for å angi hvor ofte vi kan sende deg meldinger. Under “dine abonnementer” på området “din konto” kan du velge ikke å motta meldinger for et tidsrom du angir ved hjelp av den aktuelle glidebryteren. Du kan også velge å redusere hyppigheten av e-poster fra oss ved å velge alternativet oversikt ("summaries") under e-postpreferanser. Her kan du også velge ikke å motta e-poster. Når du har valgt dine e-postpreferanser, klikker du på knappen for å lagre endringene for å gi oss beskjed om dine preferanser. 

Push-varsler for appen – du kan når som helst endre dine preferanser for push-varsler i kontoinnstillingene for appen. 

Hvis du mottar markedsføringsmeldinger fra oss gjennom andre kanaler, for eksempel med post eller på telefon, og du ikke lenger ønsker å motta slike meldinger, kan du be oss stanse markedsføringen med post eller telefon ved hjelp av dine kontaktopplysninger nederst i denne personvernerklæringen. Vennligst merk at de fleste markedsføringsmeldingene vi sender, vil være med e-post. 

Når du har gitt oss tillatelse til det, kan vi dele dine kontaktopplysninger med utvalgte tredjeparter slik at de kan gi deg informasjon om reisetilbud som de tror kan være av interesse for deg. Vi vil bare gjøre dette dersom du har gitt oss eksplisitt samtykke til det. 

Fra tid til annen har vi med tilbud fra utvalgte tredjeparter vi tror du vil ha interesse av i våre nyhetsbrev. Hvis du bestemmer deg for at du ikke lenger ønsker å motta slike meldinger, kan du gi oss beskjed om ikke å sende slike meldinger ved hjelp av dine kontoinnstillinger. Besøk avsnittet "din konto" på nettstedet, fjern deretter avkryssingen fra boksen "Håndplukkede partnertilbud". 


6. ELEKTRONISK MARKEDSFØRING 

Vi eller våre reklamepartnere kan vise reklame for deg på vårt nettsted, din app eller på andre nettsteder eller apper. For å gjøre dette kan vi eller våre reklamepartnere samle inn informasjon om hvordan du bruker eller kobler deg til vårt nettsted eller vår app, eller om hvilke typer andre nettsteder, sosiale medier, innhold og annonser som brukes, besøkes eller vises av deg eller andre som bruker innretningen du kobler til vårt nettsted eller vår app med. Den innsamlede informasjonen kan også omfatte IP-adressen til innretningen du bruker til å koble deg til nettstedet eller appen. 

Vi eller våre reklamepartnere bruker den innsamlede informasjonen til å sikre at annonser du ser enten på nettstedet eller appen vår, eller på andre parters nettsteder eller apper (der våre partnere har annonseplass) er mest mulig relevant for deg. 

Informasjonskapsler og lignende teknologi brukes typisk til å levere denne type reklame. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvordan du administrerer bruken av dem ved å lese vår erklæring om informasjonskapsler nedenfor. 


7. LAGRING OG OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER 

Informasjonskapsler og lokal lagring: Vi kan lagre informasjon (som kan omfatte personopplysninger) lokalt på din innretning ved hjelp av informasjonskapsler og andre lagringsmetoder for nettlesere og applikasjoner. Du kan lese mer om dette i vår erklæring om informasjonskapsler nedenfor. 

Sikkerhet: Vi benytter egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot å bli ødelagt, gå tapt, bli endret eller skadet ved hjelp av uhell eller ulovlige handlinger. 

Internasjonale overføringer av dine personopplysninger: Personopplysningene vi samler inn, kan bli overført til og lagret i land utenfor det myndighetsområdet du befinner deg i. Data kan bli overført fra EØS til USA og Singapore, hovedsakelig for å gi våre kontorer i disse landene tilgang til dataene, men også med henblikk på å yte vertstjenester for de nettstedsserverne hvor vi har våre data. Hvis du bestiller en ferie på en destinasjon utenfor EØS, vil dine opplysninger også videreformidles til det aktuelle hotellet og/eller turleverandørene på den aktuelle destinasjonen. Enkelte av disse rettsområdene tilbyr andre beskyttelsesnivåer vedrørende personopplysninger, og kan i enkelte tilfeller gi dårligere vern, enn det myndighetsområdet du bor i fast. Vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lov og denne personvernerklæringen. Når opplysningene overføres ut av EØS til noen som er interessent eller leverandør i et land som ikke er underlagt en tilstrekkelighetskjennelse fra EU-kommisjonen, blir data tilstrekkelig beskyttet standard kontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen, eller en leverandørs bindende firmaregler for databehandling. 

Vær oppmerksom på at hvis du besøker dette nettstedet fra et EU-land, blir dine personlige opplysninger samlet inn og behandlet i Storbritannia.

8. HVOR LENGE VI BEHOLDER DINE PERSONOPPLYSNINGER  

Når vi behandler registreringsdata, gjør vi dette så lenge du er en aktiv bruker av våre nettsteder og for en periode deretter. 

Når vi behandler personopplysninger for markedsføringsformål eller med ditt samtykke, behandler vi dataene inntil du ber oss om å stoppe og i en kort periode etter dette (for å gjøre det mulig for oss å etterleve dine ønsker). Vi beholder også en fortegnelse av det faktum at du har bedt oss om å ikke sende deg direkte markedsføring eller behandle dine data slik at vi kan overholde dine ønsker i fremtiden. Denne fortegnelsen beholdes så lenge vi fortsatt har dine personopplysninger i samsvar med dette avsnittet. 

Når vi behandler personopplysninger i forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt eller for en konkurranse, beholder vi dataene i 6 år etter din siste samhandling med oss. Dette omfatter enhver korrespondanse du har hatt med vårt kundeserviceteam, slik at vi kan løse eventuelle klager eller krav som er fremsatt. 


9. TILGANG TIL OG KORRIGERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER 

Du har følgende rettigheter vedrørende dine personopplysninger:  

(i) rett til å bli informert om hvordan dine personopplysninger blir brukt,  

(ii) retten til å få tilgang til og få en kopi av personopplysningene vi har om deg,  

(iii) retten til å be om korrigering av unøyaktige personopplysninger som vi har om deg, 

(iv) retten til å be om at dine data blir delt med (flyttet til) en annen kontrollør, og 

(v) retten til å kreve blokkering, begrensning eller sletting av dine personopplysninger. 

I tillegg har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger under enkelte omstendigheter (især når vi ikke er nødt til å behandle opplysningene for å oppfylle et kontraktsfestet eller annet rettslig krav, eller når vi bruker dataene for direkte markedsføring). For å utøve disse rettighetene, eller hvis du har noen spørsmål knyttet til dine rettigheter, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor. Du kan også be om at din konto (inklusive personopplysninger vi har) permanent skal slettes i avsnittet “Din konto” på nettstedet. 

Hvis det finnes personopplysninger som du tror vi besitter, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor. Vennligst gi oss så mye informasjon du kan om de personopplysningene du ser etter, og vi vil gjerne prøve å hjelpe deg med å finne dem. Hvis du har uløste bekymringer, har du rett til å klage til en av EUs personvernmyndigheter der du bor, arbeider eller der du tror et brudd kan ha inntruffet. 


10. LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER 

Vårt nettsted kan fra tid til annen inneholde lenker til og fra tredjeparts nettsteder i vårt nettverk av partnere, annonsører, forhandlerpartnere, nyhetsmedier, detaljister og datterselskaper. Hvis du følger en lenke til noen av disse nettstedene, så merk at disse andre nettstedene har sine egne regler for personvern og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deres regler. Vennligst se de enkeltes personvernregler før du oppgir noen informasjon til disse nettstedene. 


11. ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN 

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen, så du bør lese gjennom den med jevne mellomrom. Når vi endrer erklæringen på noen vesentlig måte, vil vi oppdatere datoen "sist endret" øverst i erklæringen. Endringer i denne personvernerklæringen trer i kraft når de legges ut på denne siden. 


12. VARSLER TIL DEG 

Hvis vi har behov for å gi deg informasjon om noe, enten det er av juridiske årsaker eller for markedsføring eller andre formål knyttet til virksomheten, vil vi velge det som vi tror er den beste måten å kontakte deg på. Vi vil vanligvis gjøre dette via e-post eller ved å legge ut et varsel på vårt nettsted. At vi kan sende varsler til deg, vil ikke hindre deg i å kunne velge bort visse typer kontakt slik det er beskrevet ovenfor i denne personvernerklæringen. 


13. KONTAKT OSS Send gjerne spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende denne personvernerklæringen til: Secret Escapes Ltd Floor 4, 120 Holborn London EC1N 2TD support@secretescapes.no  

Denne personvernerklæringen ble sist endret 21/12/2020.


Secret Escapes bruker informasjonskapsler og tilsvarende teknologier for å gjenkjenne deg når du besøker vårt nettsted eller vår app. Følgende avsnitt forklarer hva disse teknologiene er og hvorfor vi bruker dem, samt dine rettigheter til å kontrollere vår bruk av dem. 

Hva er informasjonskapsler? 

Informasjonskapsler er små datafiler som plasseres på din datamaskin eller din mobilenhet når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler brukes i stor utstrekning av nettstedseiere for å få nettstedene til å fungere, eller få dem til å fungere mer effektivt, samt for å gi rapporteringsopplysninger. Informasjonskapsler som etableres av oss kalles "førstepartens informasjonskapsler". 

Informasjonskapsler som etableres av andre enn oss kalles "tredjeparters informasjonskapsler". Tredjeparters informasjonskapsler muliggjør at tredjeparters funksjoner kan gis på eller gjennom nettstedet (f.eks. annonsering, interaktivt innhold og analyse). De partene som etablerer disse tredjepartsinformasjonskapslene kan gjenkjenne din enhet både når den besøker det aktuelle nettstedet og når den besøker visse andre nettsteder. 

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?  

Vi bruker førsteparters og tredjeparters informasjonskapsler av flere grunner. Enkelte informasjonskapsler er påkrevet av tekniske grunner for at vårt nettsted eller vår app skal fungere, og vi kaller disse for "essensielle" eller "strengt nødvendige" informasjonskapsler. Andre informasjonskapsler setter oss også i stand til å spore og målrette interessene til våre brukere for å høyne opplevelsen på vårt nettsted eller vår app. Tredjeparter etablerer informasjonskapsler gjennom vårt nettsted eller vår app for annonsering, analyse og andre formål. Dette beskrives i mer detalj nedenfor. 

Typer av informasjonskapsler  

De spesifikke typene av førsteparters og tredjeparters informasjonskapsler som etableres gjennom vårt nettsted eller vår app og hvilke oppgaver de utfører, er beskrevet i tabellen nedenfor (vennligst merk at de spesifikke informasjonskapslene vil kunne variere avhengig av det spesifikke nettstedet eller den appen du besøker):

Essensiell nettstedsinformasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er strengt nødvendige for å gi deg tjenester som er tilgjengelig gjennom vårt nettsted elle vår app og for å bruke enkelte av deres funksjoner, så som tilgang til sikre områder. 

Ytelses- og funksjonalitetsinformasjonskapsler: Disse informasjonskapslene brukes for å fremme ytelsen og funksjonaliteten på vårt nettsted eller vår app men er ikke-essensielle for bruken av dem. Imidlertid vil enkelte funksjonaliteter uten disse informasjonskapslene kunne bli utilgjengelige. 

Informasjonskapsler for analyse og spesialtilpasning: Disse informasjonskapslene samler opplysninger som brukes enten i aggregert form for å hjelpe oss til å forstå hvordan vårt nettsted eller vår app blir brukt eller hvor effektive markedsføringskampanjene er, eller til å hjelpe oss med å spesialtilpasse nettstedet eller appen for deg. 

Annonseinformasjonskapsler: Disse informasjonskapslene blir brukt til å lage annonsemeldinger som er mer relevante for deg. De utfører funksjoner som å forhindre at samme annonse stadig kommer tilbake, sikre at annonser vises ordentlig for annonsørene, og i enkelte tilfeller velge annonser som er basert på dine interesser. 

Sosial nettverksinformasjonskapsler: Disse informasjonskapslene brukes for å sette deg i stand til å dele sider og innhold som du finner interessant på vårt nettsted eller vår app gjennom tredjeparters sosiale nettverksdannelse og andre nettsteder. Disse informasjonskapslene kan også brukes for annonseformål. 

Hva med andre sporingsteknologier, som skjulte sporingsbilder? 

Informasjonskapsler er ikke den eneste måten vi kan gjenkjenne eller spore besøkende på et nettsted. Vi vil kunne tilby andre, tilsvarende teknologier fra tid til annen, som skjulte sporingsbilder (noen ganger kalt "sporingspiksler" eller "klare gifer"). Dette er bittesmå grafiske filer som inneholder en unik identifikator som setter oss i stand til å gjenkjenne når noen har besøkt vårt nettsted eller vår app eller åpnet en epost vi har sendt dem. Dette gjør det mulig for oss for eksempel å overvåke trafikkmønstrene til brukerne fra én side til en annen innenfor vårt nettsted eller vår app, til å levere eller kommuniserte med informasjonskapsler, forstå hvorvidt du har kommet til vårt nettsted eller vår app fra en online-annonse som vises på et tredjepartsnettsted, for å forbedre nettstedets ytelse, og for å måle hvor vellykket markedsføringskampanjene på epost er. I mange tilfeller er disse teknologiene avhengig av informasjonskapsler for å fungere ordentlig, og dermed vil avvisning av informasjonskapsler forringe funksjonsmåten.  

Legger du opp til målrettet annonsering? 

Tredjeparter vil kunne legge ut informasjonskapsler på din datamaskin eller mobilenhet for å legge opp til annonsering gjennom vårt nettsted eller vår app. Disse selskapene vil kunne bruke opplysninger om dine besøk til dette og andre nettsteder for å levere relevante annonser om varer og tjenester som du kan være interessert i. De vil også kunne anvende teknologi som brukes for å måle effektiviteten av annonser. Dette kan oppnås ved at de bruker informasjonskapsler eller skjulte sporingsbilder for å samle inn opplysninger om dine besøk til dette og andre nettsteder for å levere relevante annonser om varer og tjenester av potensiell interesse for deg. De opplysninger som samles inn gjennom denne prosessen vil ikke sette oss eller dem i stand til å identifisere ditt navn, dine kontaktdetaljer eller andre personlig identifiserende detaljer med mindre du velger å gi disse. 

Hvordan kan jeg kontrollere informasjonskapsler? 

Du har rett til å bestemme om du vil godta eller forkaste informasjonskapslene. Du kan fastsette eller endre dine nettleserkontroller til å akseptere eller avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, vil du fortsatt kunne bruke vårt nettsted, selv om din tilgang til enkelte funksjonaliteter og områder av nettstedet kan være begrenset. Etter som den måten du kan avvise informasjonskapsler gjennom nettleserkontrollene vil variere fra nettleser til nettleser, anbefales du å besøke nettleserens hjelp-meny for mer informasjon. 

I tillegg tilbyr de fleste annonsenettverkene en måte du kan avmelde deg fra målrettede annonser. Hvis du gjerne vil finne ut mere informasjon, vennligst besøk http://www.aboutads.info/choices/ eller http://www.youronlinechoices.com. 

Datoen på toppen av denne Erklæringen om informasjonskapsler angir når den sist ble oppdatert. 

Hvor kan jeg få mer informasjon? Hvis du har noen spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler eller andre teknologier, vennligst send oss epost på support@secretescapes.no. 

Denne Erklæringen om informasjonskapsler ble sist modifisert 22/05/2018.