Betingelser for reisebestilling

Disse betingelsene for reisebestilling og alle dokumenter som det vises til her (samlet kalt "betingelsene") fastsetter vilkårene for Secret Escapes Limiteds ("Secret Escapes", "vi", "oss" eller "vår") leveranse av hotell- og feriebestillinger fra tredjeparter gjennom vår nettside no.secretescapes.com eller enhver app vi utgir som lar deg gå inn på bestillingstjenestene vi leverer (samlet kalt "tjenesten").

Les disse betingelsene nøye før du bruker tjenesten. Når du bruker tjenesten til å bestille hotell eller ferie, blir du bedt om å samtykke til disse betingelsene. Dersom du er uenig i disse betingelsene, må du ikke bruke tjenesten.

1. VELKOMMEN TIL SECRET ESCAPES

1.1 Secret Escapes er en eksklusiv reiseklubb for medlemmer som promoterer og annonserer for eksklusive hotellopphold og ferieopplegg med hoteller og turoperatører. Secret Escapes gir deg tilgang til rabatterte hotellpriser og gode tilbud på ferier og korttidsopphold fra ulike utenforstående reiseleverandører, som du inngår kontrakt med for det aktuelle hotelloppholdet eller ferien.

2. DITT FORHOLD TIL OSS

2.1 Disse betingelsene regulerer ditt forhold til oss for din bruk av tjenesten og hvordan bestillinger du ønsker å foreta med tredjepartshoteller og luksusreiseoperatører (samlet kalt “reiseleverandører”) blir behandlet av Secret Escapes. Det er viktig at du leser og forstår betingelsene før du bruker tjenesten. Dersom det er noe i betingelsene du ikke forstår, bes du ta kontakt med oss på support@secretescapes.no for å diskutere hva det betyr for deg.

2.2 Ved å sette opp en konto eller på annen måte bruke eller gå inn på nettsiden eller appen vår samtykker du i disse betingelsene. Dersom du er uenig i disse betingelsene, bes du vennligst ikke bruke tjenesten.

3. INFORMASJON OM OSS

3.1 Secret Escapes Limited er et selskap registrert i England under organisasjonsnummer 07026107. Vårt forretningskontor har adresse 4th Floor, Floor 4, 120 Holborn, London, EC1N 2TD, UK. Vårt mva-nummer (VAT-nummer) er GB103138366.

4. SECRET ESCAPES' TJENESTE

4.1 Secret Escapes lar kontoinnehavere foreta bestillinger hos reiseleverandører for hotellopphold og pakketurer som annonseres på vår nettside og app ("reisetilbud"). Med mindre det tydelig fremgår på den aktuelle reisetilbudssiden på nettsiden eller i appen gjelder alle reisetilbud som annonseres eller promoteres gjennom tjenesten, kun overnatting. Alle reisetilbud som vises på vår nettside eller app, tilbys med forbehold om tilgjengelighet. Secret Escapes garanterer ikke at reisetilbud vil forbli tilgjengelige i en periode.

5. SECRET ESCAPES' ROLLE SOM AGENT FOR REISELEVERANDØRER

5.1 Vi fungerer som agent for reiseleverandørene som legger ut sine reisetilbud på vår nettside eller app. Dette betyr at vi handler på vegne av reiseleverandører og tilbyr en plattform hvor du kan inngå en kontrakt med reiseleverandøren for levering av reisetilbudene. Vi inngår ikke en kontrakt med deg direkte om å levere et reisetilbud du kjøper. Din kontrakt for reisetilbudet inngås med reiseleverandøren. Disse betingelsene regulerer din bruk av vår tjeneste, men alle reisetilbud du kjøper, vil være underlagt de vilkår og betingelser som er presentert på reisetilbudssiden, i bestillingsbetingelsene som blir tilgjengelige for deg like før du betaler for et reisetilbud gjennom vår nettside eller app og reiseoperatørens betingelser der disse blir gjort tilgjengelig for deg under bestillingsprosessen ("betingelsene for reisetilbudet").

5.2 Ved å bruke tjenesten til å kjøpe et reisetilbud fra en reiseleverandør samtykker du til betingelsene for reisetilbudet, og du samtykker i at du inngår kontrakt direkte med reiseleverandøren for reisetilbudet du har kjøpt.

5.3 Selv om Secret Escapes tar rimelige forholdsregler for nøye å velge ut reiseleverandørene som vi er agent for, er Secret Escapes ikke på noen måte ansvarlig for levering av reisetilbudene fra en reiseleverandør. Vi opptrer ikke som din agent i forbindelse med forhandlinger eller avtaler mellom deg og din reiseleverandør. Dersom du etter å ha kjøpt et reisetilbud har spørsmål eller kommentarer til reisetilbudet, bes du kontakte reiseleverandøren direkte. For enkelte pakkereiser er Secret Escapes ApS (CVR 36494492), et datterselskap eid i sin helhet av Secret Escapes, agent. Dette vil opplyses om på salgssiden for de salgene det gjelder.

5.4 Fordi kontrakten for reisetilbudet inngås mellom deg og reiseleverandøren, er vi ikke på noen måte ansvarlig for levering av reisetilbudet. Vi aksepterer derfor intet ansvar eller erstatningsansvar for eventuelt tap du måtte lide som følge av at du benytter deg av reisetilbudet.

5.5 Du kan lese mer om fremgangsmåten for tvisteløsning i punkt 20 under.

6. KONTO OG MEDLEMSKAP

6.1 For å bruke tjenesten må du registrere deg hos oss og sette opp en konto (din "konto").

6.2 Du kan sette opp kontoen med e-postadresse og passord eller kople deg opp til tjenesten og opprette en konto ved hjelp av en konto på sosiale medier (f.eks. Facebook) som angis i innloggingsfasen.

6.3 Dersom du oppretter en konto ved bruk av e-postadresse og passord, anbefaler vi deg å bruke "sterke" passord (passord som benytter en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler). Du er ansvarlig for å bevare taushet om dine innloggingsopplysninger og aktiviteter på kontoen. Dersom du er redd for at kontoen kan ha blitt misbrukt, meld straks i fra til oss på support@secretescapes.no.

6.4 Dersom du oppretter en konto ved hjelp av sosiale medier, gir du oss tillatelse til å gå inn på og bruke dine opplysninger fra denne tjenesten og lagre dine innloggingsopplysninger fra denne tjenesten som angitt i våre personvernregler.

6.5 Når du har opprettet en konto, og vi har informert deg om dette, blir du medlem i Secret Escapes (et "medlem").

6.6 For å bli medlem må du være fylt 18 og kunne inngå en juridisk bindende avtale i landet du bor i.

6.7 Dersom du bryter disse betingelsene, kan Secret Escapes suspendere eller avslutte din adgang til tjenesten og kontoen. Dersom tilgangen blir suspendert eller avsluttet, må du ikke forsøke å bruke tjenesten under et annet navn eller ved å bruke tilgangsinformasjon fra en annen person selv om du har fått tillatelse fra denne personen til å gjøre det.

7. BESTILLING AV REISETILBUD

7.1 Du kan bestille reisetilbud fra reiseleverandører ved å følge prosessen som er beskrevet for tjenesten. Du aksepterer at ved å bestille hos en reiseleverandør, er du forpliktet til å betale for reisetilbudet du har bestilt.

7.2 Bestillingsprosessen for tjenesten tillater at du kan kontrollere og endre eventuelle feil før du sender inn bestillingen på et reisetilbud. Ta deg tid til å lese gjennom og kontrollere bestillingen under hvert trinn i bestillingsprosessen.

7.3 Pass på at du (og eventuelle reisefeller) er berettiget til et reisetilbud og kan reise på de datoene du bestiller reisetilbudet før du gjennomfører bestillingen.

7.4 Dersom du (eller eventuelle reisefeller) har spesielle ønsker, må du gi oss beskjed om dette under bestillingsprosessen. Secret Escapes vil forsøke å videreformidle alle rimelige forespørsler til reiseleverandørene, men kan ikke garantere at slike forespørsler blir oppfylt av reiseleverandørene. Secret Escapes aksepterer ikke bestillinger som er betinget av at et særskilt ønske blir oppfylt.

7.5 Dersom det foreligger helsemessige forhold som påvirker bestillingen, ber vi deg melde fra til oss før du bestiller slik at vi kan finne ut om reisetilbudet passer for deg før du bestiller.

7.6 Alle bestillinger må godkjennes av reiseleverandøren. Vi vil sende deg en e-post, som agent for reiseleverandøren, for å bekrefte at bestillingen er akseptert. Kontrakten mellom deg og reiseleverandøren vil først bli inngått når vi, som agent for reiseleverandøren, sender deg denne e-posten for å bekrefte at bestillingen er akseptert. Vi vil belaste i henhold til valgt betalingsmåte etter at vi har akseptert bestillingen. Reiseleverandøren vil sende deg enda en e-post når bestillingen er behandlet, med opplysninger om det bestilte reisetilbudet, inklusiv all relevant bekreftelsesdokumentasjon som måtte være påkrevd dersom du har bestilt en pakketur fra en reiseleverandør.

7.7 Du må holde kontaktopplysningene vi har om deg oppdatert slik at enten vi eller reiseleverandøren om nødvendig kan kontakte deg vedrørende reisetilbudet.

7.8 Når bestillingen er akseptert av reiseleverandøren og vi som agent for reiseleverandøren har informert deg om dette, og du har betalt for reisetilbudet, vil Secret Escapes sende deg:
(a) dersom reisetilbudet bare gjelder hotell: en bestillingsbekreftelse på e-post med opplysninger om reisetilbudet og reiseleverandøren som leverer reisetilbudet. Denne e-posten bekrefter at bestillingen er mottatt og inneholder alle opplysninger om reisetilbudet
(b) dersom reisetilbudet gjelder en pakkereise: en bestillingsbekreftelse på e-post med opplysninger om reisetilbudet og reiseleverandøren som leverer reisetilbudet. Denne kvitteringen er ikke en fullstendig bestillingsbekreftelse med alle opplysninger om reiseruten. Reiseleverandøren vil sende deg en egen e-post eller brev med reisebevis og eventuell annen nødvendig informasjon om reisetilbudet. I slike tilfeller bekrefter bestillingskvitteringen bare mottak av betalingen for reisetilbudet og opplysninger om datoene som reisetilbudet ditt er bestilt for, og informerer deg om at reiseleverandøren vil kontakte deg. Reiseleverandøren vil så utstede bekreftelsesdokumentasjon med opplysninger om pakketuren du har bestilt innen tre dager etter bestilling og du har mottatt bestillingskvitteringen på e-post.

7.9 Når du mottar dokumentasjon om reisetilbudet, bes du kontrollere at personopplysningene stemmer, og dersom reisetilbudet gjelder en utenlandsreise, at opplysningene stemmer overens med navn og alder i pass. Dersom dette ikke er tilfellet, bes du kontakte reiseleverandøren så snart som mulig.

7.10 Dersom du ikke mottar billettene og/eller reisedokumentene per brev eller e-post, er Secret Escapes ikke ansvarlig. Vennligst kontakt reiseleverandøren som er oppgitt i bestillingskvitteringen du har mottatt på e-post direkte dersom du ikke mottar disse dokumentene.

TILGODEBELØP OG GARANTERT BESTE PRIS

8. Fordels- og insentivprogrammer
8.1 Fra tid til annen har vi fordelsprogrammer eller tilbud der du kan tjene kreditter som du kan bruke innad hos Secret Escapes hvis du foretar visse handlinger (for eksempel å godta tilgodebeløp stedet for en kontant refusjon for en refunderbar booking eller invitere venner til nettstedet). ("fordelsprogrammer").

8.2 Hvis du inviterer venner eller bekjente fra sosiale medier til å bli medlemmer av Secret Escapes som en del av vårt fordelsprogram (verveprogram), kan du tjene tilgodebeløp som du kan bruke hos Secret Escapes. Det er ingen grense for antall kreditter du kan tjene hos Secret Escapes i disse fordelsprogrammene. Vi setter pris på at du forteller vennene dine om oss. Imidlertid, hvis vi oppdager at du prøver å tjene ekstra tilgodebeløpskreditt med Secret Escapes ved å bruke en falsk konto eller flere falske kontoer, vil disse kredittene bli kansellert umiddelbart.

8.3 Vi har et opplegg for garantert beste pris (""Garantert beste pris"") kun på tilbud som innebærer overnatting. Beste prisgaranti gjelder ikke for tredjeparts pakkereiser, pakkereiser eller tilbud som inkluderer reiser eller flyreiser. Garantert beste pris gjelder dersom, innen 24 timer etter bestilling av tilbud kun med overnatting:

a) du finner nøyaktig det samme reisetilbudet med kun overnatting (samme hotell, samme romtype, samme romplassering og utsikt, samme oppholdslengde, samme oppholdsdatoer, samme inkluderte fordeler, samme romkapasitet og samme avbestillings- og endringspolicy)
b) andre steder (på et nettsted, mobilnettsted eller app) til en billigere totalpris (inkludert MVA eller eventuelle gjeldende avgifter) i samme valuta, og
c) tilbudet er tilgjengelig og synlig for og kan bestilles av publikum (og ikke for eksempel er et medlemskaps- eller lojalitetstilbud, et gruppe- eller bedriftstilbud, og ikke et tilbud hvor ytterligere krav må oppfylles for å bestille, for eksempel bruk av en rabattkode eller en spesifikk betalingsmetode, eller krever en konto eller pålogging, eller at du bor på et bestemt sted)

(""Kvalifisert tilbud").

8.4 For å be om Garantert beste pris, må du varsle oss innen 24 timer etter bestilling via skjemaet på nettsiden vår. Ved å sende inn dette skjemaet bekrefter du at all informasjonen oppgitt er korrekt,sann, nøyaktig og fullstendig. Secret Escapes kan ikke holdes ansvarlig for ufullstendig, unøyaktig eller manglende informasjon, og dersom vi av denne grunn ikke kan benytte Garantert beste pris.

8.5 Dersom vi bekrefter at det sammenlignbare tilbudet er et kvalifisert tilbud og du har gitt oss beskjed i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, vil vi refundere mellomlegget mellom reisetilbudet og den kvalifiserte bestillingen i form av Secret Escapes-tilgodebeløp på kundekontoen din, som kan brukes mot din neste bestilling med Secret Escapes. Om du ønsker å kansellere ditt bestilte tilbud i stedet for å dra nytte av Garantert beste pris, vennligst se bestillingsbekreftelsen din, hvor det står detaljer om hvilke vilkårene som gjelder for endring eller kansellering av bestillingen, samt for å kreve refundering, dersom dette er aktuelt.

8.6 Tilgodebeløp vil forbli på kontoen din i opptil 12 måneder (med mindre en tidligere utløpsdato er spesifisert), da vil all kreditt på kontoen din automatisk bli slettet.

8.7 Ethvert tilgodebeløp kan bare brukes til å bestille avtaler tilgjengelig på Secret Escapes-nettstedet eller appen og kan ikke konverteres til kontanter eller selges videre. I den grad eventuelle bestillinger kjøpt med kreditt kanselleres og refunderes:

(a) verdien av kreditten som ble brukt vil bli refundert i kreditt og ikke i kontanter; og
(b) i den grad slik kansellering og refusjon ikke gjøres av legitime grunner og i god tro, forbeholder Secret Escapes seg retten til å fjerne kreditt fra kontoen din.

For mer informasjon, vennligst se våre Ofte stilte spørsmål.

9. TILGJENGELIGHET

9.1 Alle bestillinger av reisetilbud skjer med forbehold om reisetilbudenes tilgjengelighet slik de aktuelle reiseleverandørene varsler om. Vi vil informere deg så snart som mulig etter at du har lagt inn en bestilling dersom reisetilbudet du ønsker å bestille fra en reiseleverandør av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig.

9.2 Dersom en reiseleverandør ikke kan ta imot bestillingen for eksempel fordi han ikke har flere ledige plasser på datoene du har valgt, eller på grunn av en feil i prisene (se punkt 9.3 og 9.4 under), vil vi informere deg om dette på e-post, og vi vil ikke behandle bestillingen. Dersom du allerede har betalt for reisetilbudet, vil vi sørge for at reiseleverandøren fullt ut refunderer beløpet du har betalt så snart som mulig.

10. PRIS PÅ REISETILBUDENE

10.1 Prisen på et reisetilbud vil være den som er oppgitt i tjenesten, unntatt når det foreligger åpenbare feil. Prisen på et reisetilbud inkluderer mva samt eventuelle andre relevante avgifter, som for eksempel flypassasjeravgift.

10.2 Prisen på et reisetilbud kan bli endret fra tid til annen, men endringer vil ikke påvirke bestillinger som en reiseleverandør allerede har akseptert.

10.3 På grunn av det store antallet reisetilbud i tjenesten er det alltid en mulighet for at noen av reisetilbudene som er oppført der, kan være feilpriset, til tross for at det blir tatt rimelige forholdsregler for å sikre at de er riktig priset. Vi vil normalt bekrefte prisene med reiseleverandørene som en del av vår bestillingsprosedyre, slik at når den korrekte prisen for et reisetilbud er lavere enn den oppgitte prisen, vil vi belaste det laveste beløpet når vi aksepterer bestillingen fra deg, som agent for reiseleverandøren. Dersom den korrekte prisen for et reisetilbud er høyere enn prisen som er oppgitt i tjenesten, vil vi vanligvis, etter eget skjønn, enten kontakte deg for nærmere instrukser før vi behandler bestillingen, eller avvise bestillingen på vegne av reiseleverandøren og varsle deg om dette.

10.4 Merk at reiseleverandøren ikke er forpliktet til å levere reisetilbudet til deg til den feilaktige (lavere) prisen, selv etter at vi har sendt deg en bestillingskvittering, dersom prisfeilen er åpenbar og umiskjennelig og du burde ha forstått at det var snakk om feilprising.

11. BESTILLINGSGEBYR

11.1 Vi kan belaste et bestillingsgebyr for å levere tjenesten, som omfatter plattformen vår hvor du kan kjøpe reisetilbud fra reiseleverandøren. Bestillingsgebyret vil bli oppgitt sammen med de andre betalingsopplysningene på siste side før du betaler for reisetilbudet du ønsker å kjøpe. Du kan lese mer om bestillingsgebyret under våre ofte stilte spørsmål.

11.2 Du samtykker i at ved å foreta en bestilling hos en reiseleverandør gjennom tjenesten, er du forpliktet til å betale oss bestillingsgebyret.

12. BETALING

12.1 Vi fungerer som betalingsagent for reiseleverandøren. Vi tar imot betaling fra deg på vegne av reiseleverandøren ved hjelp av de betalingsmåtene som er angitt i tjenesten. Du må betale for reisetilbudet ved bestilling.

12.2 Ved å foreta en bestilling gjennom tjenesten bekrefter du at betalingsopplysningene som er gitt i bestillingen, er gyldige og korrekte. Dersom en betalingsmåte blir avvist, kan vi kontakte deg og be om en annen betalingsmåte, eller vi kan kansellere bestillingen.

12.3 Dersom du har spørsmål om beløpet som vi har belastet kredittkortet eller betalingskortet ditt med, ber vi deg ta kontakt med oss omgående. Dersom vi finner ut at det er gjort en feilinnbetaling, vil vi refundere beløpet umiddelbart til kredittkortet eller betalingskortet ditt.

12.4 Dersom du betaler for reisetilbudet med kredittkort, påløper et behandlingsgebyr. Dette behandlingsgebyret vil ikke være høyere enn hva det koster oss å behandle betalingen. Størrelsen på behandlingsgebyret vil bli angitt før du betaler for reisetilbudet.

12.5 Secret Escapes fungerer utelukkende som en agent mellom kunder og hoteller eller reiseleverandører, og kan derfor ikke utstede faktura for salg som er foretatt av hotellet eller reiseleverandøren. Secret Escapes utsteder en bestillingsbekreftelse som fungerer som en kvittering. Secret Escapes kan kun utstede en MVA-kvittering for behandlingsgebyr eller kredittkortgebyr.

13. ENDRINGER DU GJØR

13.1 Du kan ikke endre reisetilbud du har kjøpt, og du kan heller ikke få beløpet refundert med mindre noe annet er angitt i betingelsene for reisetilbudet.

13.2 Dersom medlemmer ønsker å gjøre en endring i reisetilbudet de har kjøpt, kan Secret Escape likevel, helt etter eget skjønn, gjøre rimelige anstrengelser for å bistå medlemmene med å kontakte reiseleverandøren for å endre opplysningene i reisetilbudet de har kjøpt. Secret Escapes gir ingen garantier for at slike forsøk fører frem og er ikke ansvarlig for eventuelle gebyrer som medlemmene må betale for å gjennomføre en slik endring i et reisetilbud de har kjøpt.

14. KANSELLERINGER OG ENDRINGER FRA REISELEVERANDØRENS SIDE

14.1 Dersom en reiseleverandør informerer oss om en endring i reisetilbudet du har kjøpt, vil vi gi deg beskjed. De fleste endringer er mindre endringer, men fra tid til annen må vi varsle medlemmer om en "vesentlig endring" som en reiseleverandør har gjort i reisetilbud du har kjøpt. En vesentlig endring er en endring som gjøres før reisetilbudet starter og som reiseleverandøren måtte forvente kunne få en betydelig innvirkning på reisetilbudet du har kjøpt når det tas hensyn til opplysningene som ble gitt oss da reisetilbudet ble bestilt, og som reiseleverandøren måtte forventes å ha kjennskap til.

14.2 Dersom en reiseleverandør mot formodning skulle kansellere, endre eller foreta en annen vesentlig endring i reisetilbudet du har kjøpt, vil vi varsle deg om dette så snart som mulig. Dersom det er tid til å gjøre det før reisetilbudet du har kjøpt, starter, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å forsøke (uten å kunne garantere det) å skaffe et tilbud til deg fra reiseleverandøren med et av følgende alternativer (avhengig av hva slags reisetilbud du har kjøpt):
(a) akseptere endringene, eller
(b) for reisetilbud som kun gjelder hotell: et valg mellom å akseptere en alternativ bestilling eller kansellere bestillingen og fullt ut refundere alle beløp du har betalt. Dersom det ikke er noe alternativ tilgjengelig fra reiseleverandøren, kan de gi oss beskjed om å kansellere reisetilbudet og refundere beløpet fullt ut, eller
(c) bare for pakketurer:
(i) velge et erstatningsreisetilbud av lavere, lik eller høyere standard enn det som opprinnelig ble bestilt, hvis dette finnes. Dersom du aksepterer et reisetilbud med lavere standard, har du rett til å få refundert prisforskjellen mellom prisen du har betalt og prisen for reisetilbudet med lavere standard. Dersom du aksepterer et reisetilbud med lik standard, vil det ikke bli noe ekstra å betale. Dersom du aksepterer et reisetilbud med høyere standard, må du betale prisforskjellen mellom reisetilbudet du har kjøpt og reisetilbudet til høyere pris, eller
(ii) kansellere reisetilbudet du har kjøpt og fullt ut refundere beløpet du har betalt.

14.3 Reiseleverandører kan ikke tilby medlemmene noen av ovennevnte alternativer dersom endringen i reisetilbudet som er kjøpt, er en mindre endring. Merk at en endring i flytid på under 12 timer, endring av flyselskap eller fly (dersom dette er oppgitt) eller endring av destinasjonsflyplass vanligvis behandles som mindre endringer.

14.4 Dersom en reiseleverandør kansellerer eller endrer reisetilbudet som er kjøpt, er Secret Escapes ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper for deg.

14.5 I sjeldne tilfeller der en reiseleverandør kansellerer bestillingen etter at den er akseptert, vil du få beskjed om dette av reiseleverandøren eller Secret Escapes, som handler på vegne av reiseleverandøren. Ettersom Secret Escapes er en agent som handler på vegne av reiseleverandører, og din kontrakt vedrørende reisetilbudet er inngått med reiseleverandøren, vil vi gjøre alt som er rimelig for å bistå deg med å få pengene tilbake eller endre datoene. Secret Escapes er imidlertid ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som er forbundet med en kansellering fra reiseleverandørens side.

15. KANSELLERINGER FRA DIN SIDE

15.1 Med mindre du har kjøpt et refunderbart tilbud, kan tilbudet ikke endres av deg, og det kan heller ikke kanselleres med refusjon. Sjekk bestillingsbekreftelsen din, for hvilke vilkår som gjelder for din booking, og om du kan kansellere bookingen med refusjon, eller ikke.

15.2 Hvis et medlem ønsker å kansellere et ikke-refunderbart tilbud de har kjøpt fra Secret Escapes, kan Secret Escapes, på eget skjønn, gjøre rimelige anstrengelser for å hjelpe et medlem med å opprette kontakt med leverandøren av tilbudet, med ambisjon om å foreta en avbestilling. Secret Escapes gir ingen garanti for at slike forsøk vil lykkes. Leverandøren kan kreve et avbestillingsgebyr (som angitt i vilkårene), som kan være på opptil 100% av kostnadene.

16. FORHÅNDSRESERVASJON

16.1 For de fleste reisetilbudene finnes det en funksjon for "forhåndsreservasjon", dvs. å holde av en plass. Denne funksjonen fungerer slik at medlemmer kan betale et gebyr på 250 NOK for å holde av en bestemt dato for et bestemt reisetilbud. Å holde av en dato for ett bestemt reisetilbud er ikke det samme som å bestille. Det hindrer bare at andre medlemmer kan bestille akkurat det samme reisetilbudet. Å holde av en dato er IKKE det samme som et depositum for et reisetilbud og er ikke et garantert eller bekreftet reisetilbud.

16.2 Dersom en avholdt dato blir kansellert av Secret Escapes fordi en reiseleverandør gjør datoen utilgjengelig, vil vi refundere 250 NOK ved hjelp av samme metode som ble brukt til å betale for å holde av datoen. Dersom du ikke går videre til bestilling innen utgangen av tilbudsperioden for reisetilbudet, vil vi kreditere din Secret Escapes-konto med 250 NOK. I hvert tilfelle vil vi ikke være ansvarlig eller erstatningsansvarlig for eventuelle tilleggskostnader som påløper for medlemmet (for eksempel dersom reisen allerede er bestilt separat).

17. BONUSPROGRAMMER

17.1 Fra tid til annen kjører vi bonusprogrammer eller tilbud der du kan tjene kreditter som du kan bruke hos Secret Escapes hvis du foretar visse handlinger (for eksempel å godta kreditt i stedet for en kontant refusjon for en refunderbar booking eller invitere venner til nettstedet). ("bonusprogrammer").

17.2 Hvis du inviterer venner eller bekjente fra sosiale medier til å bli medlemmer av Secret Escapes som en del av vårt bonusprogram (verveprogram), kan du tjene kreditter som du kan bruke hos Secret Escapes. Det er ingen grense for antall kreditter du kan tjene hos Secret Escapes i disse bonusprogrammene. Vi setter pris på at du forteller vennene dine om oss. Imidlertid, hvis vi oppdager at du prøver å tjene ekstra kreditter med Secret Escapes ved å bruke en falsk konto eller flere falske kontoer, vil disse kredittene bli kansellert umiddelbart.

17.3 Hvis du tjener kreditt gjennom et bonusprogram for en bestilling eller reiser gjennom tjenesten, vil denne kreditten være tilgjengelig på kontoen din i opptil 12 måneder (med mindre en tidligere utløpsdato er spesifisert). Etter utløpsdatoen blir den gjenværende kreditten på kontoen din automatisk slettet.

17.4 Kreditt opptjent gjennom et bonusprogram kan bare brukes til å bestille tilbud som er tilgjengelige på Secret Escapes sin nettside og som dermed ikke kan byttes mot kontanter. Når bookinger med kreditter opptjent gjennom et bonusprogram blir kansellert og refunderes, vil:

(a) verdien av kreditten som ble brukt til bookingen, tilbakebetales i form av kreditt og ikke i kontanter, og
(b) hvis kanselleringen og refusjonen ikke gjøres av legitime grunner eller i god tro, kan Secret Escapes forbeholde seg retten til å slette kreditter som er lagt til kontoen din gjennom et bonusprogram.

18. GAVEKORT

18.1 Gavekort kan bare kjøpes på nettet gjennom vår nettside eller app.

18.2 Du kan velge å:
(i) få gavekortet sendt til mottakeren på e-post, eller
(ii) skrive ut gavekortet selv.
Dersom du har behov for å sende eller skrive ut gavekortet på ny, kan dette gjøres ved å kontakte support@secretescapes.no.

18.3 Gavekort er gyldige i ett år fra utstedelsesdatoen og kan ikke forlenges.

18.4 Bare én rabattkode kan brukes på en gitt bestilling. Denne inneholder eventuelle promosjonskoder eller tilbud.

18.5 Verdien av et gavekort du benytter, vil bli trukket fra totalkostnaden for bestillingen. Dersom det gjenstår en saldo på gavekortet, kan den brukes ved senere bestillinger. Det er ingen krav om minstebeløp, og gavekortet kan innløses mot hvilket som helst kjøp, også leveringskostnader.

18.6 Gavekort kan kjøpes på faste beløp fra 250 til 100.000 NOK.

19. VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG

19.1 Dersom Secret Escapes ikke oppfyller disse betingelsene, er vi ansvarlig for tap eller skade du lider som er et forutsigbart resultat av at vi har brutt disse betingelsene eller fordi vi har handlet uaktsomt, men vi er ikke ansvarlig for tap eller skade som ikke er forutsigbar. Tap eller skade er forutsigbar dersom tapet eller skaden var en åpenbar konsekvens av vårt brudd på betingelsene eller dersom tapet eller skaden ble overveid av deg og oss da kontrakten ble inngått.

19.2 Maksimalt tap eller skade vi er ansvarlig for i henhold til punkt 20.1, er begrenset til bestillingsgebyret du betalte til oss da du benyttet tjenesten til å betale for et reisetilbud som tapet eller skaden du har lidd, angår.

19.3 Vi utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar for:
(a) død eller personskade som skyldes uaktsomhet fra vår side
(b) bedrageri eller bedragersk feilfremstilling
(c) eventuell annen begrensning som til enhver tid er utelukket ved lov.

19.4 Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. Du kan få råd om dine lovbestemte rettigheter fra Forbrukerrådet.

20. FORHOLD UTENFOR VÅR KONTROLL

20.1 Vi er ikke erstatningsansvarlige eller ansvarlige på annen måte for manglende eller forsinket oppfyllelse av våre forpliktelser i henhold til kontrakten som skyldes forhold utenfor vår kontroll, herunder (men ikke begrenset til) naturkatastrofer, brann, flom, ekstremvær, eksplosjoner, krig (enten krig er erklært eller ikke), terror, arbeidstvist (enten de involverer våre ansatte eller ikke) eller handlinger utført av lokale eller sentrale myndigheter eller andre kompetente myndigheter.

21. TVISTELØSNING

21.1 Dersom du er misfornøyd med noen deler av reisetilbudet du har bestilt gjennom tjenesten og ønsker å klage, bes du ta dette opp direkte med reiseleverandøren når det skjer slik at de kan forsøke å løse eventuelle problemer du har tatt opp. Se vår side for ofte stilte spørsmål for nærmere opplysninger om hvordan du kan klage direkte til en reiseleverandør.

21.2 Dersom du imidlertid har en tvist med Secret Escapes som gjelder vår kontrakt med deg, bes du først ta kontakt med oss på support@secretescapes.no og forsøke å løse tvisten uformelt med oss. Du kan også skrive til oss på: Complaints Department, Secret Escapes, Floor 4, 120 Holborn, London, EC1N 2TD, UK.

21.3 Dersom vi mot formodning ikke klarer å løse tvisten uformelt, vil vi diskutere med deg hva som er den mest effektive måten å løse tvisten på ved hjelp av mekling eller voldgift avhengig av hva tvisten dreier seg om.

22. FORSIKRING

22.1 Det er viktig at du har tilstrekkelig forsikring til å dekke deg selv (og reisefølget ditt) mens du er borte. De fleste reiseleverandører krever at du har egnet reiseforsikring som en betingelse for å bestille. Pass på at du har gyldig reiseforsikring fra bestillingstidspunktet som gir deg dekning for de landene og de aktivitetene du kan tenkes å ville drive med mens du er på ferie.

23. REISEINFORMASJON

23.1 Merk at vi kan gi generell informasjon om pass- og visumkrav for turen din, men dine spesifikke pass- og visumkrav samt andre innreisekrav er ditt ansvar, og du bør få dette bekreftet fra de aktuelle ambassadene og/eller konsulatene. Opplysninger som vi gir om disse eller tilknyttede spørsmål (som klima, når man bør reise, klær, bagasje, personlige gjenstander osv.) gis som generelle råd og i god tro, men vi påtar oss ikke ansvar for beslutninger som blir tatt på grunnlag av disse opplysningene.

23.2 Du kan lese om pass-, visum- og helsekrav som gjelder på bestillingstidspunktet på nettsiden til Utenriksdepartementet. Det er ditt ansvar å sørge for at du og alle i reisefølget ditt har alle nødvendige reise- og helsedokumenter og oppfyller alle andre krav til innreise, før reisen starter. Dersom du eller et medlem av reisefølget ditt ikke er britisk statsborger eller har et ikke-britisk pass, må du sjekke pass- og visumkravene med ambassaden eller konsulatet for landet eller landene du/dere skal reise til eller gjennom. Verken vi eller reiseleverandørene påtar oss noe ansvar dersom du ikke kan reise fordi du ikke oppfyller pass-, visum- eller innreisekrav. Du bes sørge for at alle dine reise-, pass-, visum- og forsikringsdokumenter er i orden og at du ankommer flyplassen i god tid for innsjekking. Det kan være at du må bekrefte flyturen på ny med flyselskapet før avreise.

24. BETINGELSENE ER UAVHENGIGE AV HVERANDRE

24.1 Hvert punkt i disse betingelsene er uavhengig av de andre punktene. Dersom en domstol eller annen relevant myndighet bestemmer at noen av disse punktene er ulovlige eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende punktene fortsatt stå helt og fullt ved lag.

25. HELE AVTALEN

25.1 Disse betingelsene fastsetter de skriftlige vilkårene for vår kontrakt med deg for levering av tjenesten. Dersom en del av disse betingelsene ikke kan håndheves, skal resten av betingelsene fortsatt gjelde for forholdet mellom oss.

26. OPPDATERING AV BETINGELSENE

26.1 Vi kan endre eller oppdatere disse betingelsene fra tid til annen blant annet av følgende årsaker:
(a) endringer i hvordan vi driver vår virksomhet
(b) endringer i juridiske eller lovbestemte krav vi må oppfylle, eller
(c) endringer i hvordan vi vil motta betaling fra deg.

26.2 Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer i disse betingelsene, enten ved å bruke den vanlige kommunikasjonsmetoden vi benytter for å kontakte deg, eller gjennom varsel på vår nettside eller app.

27. TREDJEPARTERS RETTIGHETER

27.1 En kontrakt som er inngått mellom deg og oss, er bare inngått mellom deg og oss. Ingen tredjeparter vil ha noen rett til å håndheve noen av vilkårene i slik kontrakt, med unntak av rettighetene som gjelder for reiseleverandørene og leverandørene.

28. OVERDRAGELSE AV VÅRE RETTIGHETER

28.1 Vi kan overdra våre rettigheter og forpliktelser i henhold til vår kontrakt med deg til en annen organisasjon, og vi vil varsle deg dersom dette skjer, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller våre forpliktelser i henhold til kontrakten.

29. LOV OG JURISDIKSJON

29.1 Disse betingelsene er regulert av norsk lov. Det betyr at kontrakten mellom deg og oss som gir deg rett til å bruke tjenesten, og enhver tvist eller krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne, er regulert av norsk lov.

29.2 Både du og vi samtykker i at domstolene i England og Wales skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon.

29.3 Dersom du er bosatt i et annet EU/EØS-land enn Storbritannia, kan du også reise sak i bostedslandet i henhold til lovene i det aktuelle landet.

30. KONTAKTE DEG

30.1 Dersom vi må kontakte deg eller varsle deg skriftlig, vil vi gjøre det ved bruk av e-post eller vanlig brevpost til den adressen du oppga da du bestilte.

31. KONTAKTE OSS

31.1 Dersom du har spørsmål om disse betingelsene, vennligst send oss en e-post på support@secretescapes.no eller kontakt oss på telefon: 0046 844688647 (mandag–fredag: 09.00 – 18.00 alle dager). Vi er her for å hjelpe!

Sist oppdatert: 10.07.2023

Betingelser for bruk av nettsiden

Denne siden forteller deg hvilke betingelser som gjelder for bruk av de offentlig tilgjengelige områdene av vår nettside no.secretescapes.com.

Vi ber deg lese disse betingelsene for bruk nøye før du tar i bruk nettsiden vår. Ved å bruke nettsiden viser du at du aksepterer disse betingelsene for bruk og at du samtykker i å overholde disse.

1. INFORMASJON OM OSS

1.1. no.secretescapes.com er en nettside som drives av Secret Escapes Limited (vi, vår, oss), et selskap registrert i England under organisasjonsnummer 07026107. Vårt forretningskontor har adresse Floor 4, 120 Holborn, London, EC1N 2TD, UK. Vårt mva-nummer (VAT-nummer) er GB103138366.

2. BESTILLING AV REISETILBUD FRA SECRET ESCAPES

2.1 Bestilling av reisetilbud som markedsføres på nettsiden, reguleres av våre betingelser for reisebestilling.

3. DINE PERSONOPPLYSNINGER

3.1 Når du kontakter oss gjennom nettsiden, kan du oppgi visse personopplysninger. Vi behandler opplysninger om deg i henhold til våre personvernregler.

4. ANSVARSFRASKRIVELSE

4.1 Vi har tatt alle forholdsregler i forbindelse med utarbeidelse av innholdet på nettsiden. Vi vil imidlertid ikke være ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser eller for eventuelle tekniske problemer du måtte oppleve med nettsiden. Dersom vi får informasjon om unøyaktigheter i innholdet på nettsiden, vil vi forsøke å rette dette opp så snart som mulig.

4.2 Så langt loven tillater det avviser vi ethvert ansvar (som enten oppstår ut fra kontraktsmessige eller erstatningsrettslige forhold, herunder uaktsomhet eller annet) for tap eller skade som du eller en tredjepart måtte lide i forbindelse med nettsiden, eventuelle nettsider den har lenker til og stoff som er lagt ut på nettsiden.

5. IMMATERIELLE RETTIGHETER

5.1 Vi er eier eller lisensinnehaver av alle varemerker og alle andre merker, handelsnavn, merkenavn, forretningsnavn, illustrasjoner, bilder, logoer, registrerte og uregistrerte mønstre, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som vises på nettsiden og i materiale som er lagt ut der. Du kan bare bruke rettighetene og materialet til å bruke nettsiden i henhold til disse betingelsene for bruk.

5.2 Du kan ikke kopiere, reprodusere, gjenutgi, laste ned, legge ut på nett, kringkaste, overføre, gjøre tilgjengelig for allmennheten eller på annen måte bruke noe innhold på nettsiden på en annen måte enn til egen, personlig, ikke-kommersiell bruk.

6. LENKER TIL NETTSIDEN

6.1 Du kan lenke til nettsiden vår så fremt du gjør det på en måte som er rimelig og lovlig og ikke skader eller utnytter vårt omdømme, men du må ikke opprette en lenke på en måte som indikerer noen form for tilknytning, godkjenning eller bekreftelse fra vår side når dette ikke er tilfellet. Nettsiden må ikke vises i rammer på noen andre nettsider.

6.2 Vi forbeholder oss retten til uten varsel å trekke tilbake en tillatelse til å lenke til oss. Nettsiden du lenker fra må på alle vis oppfylle alle gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og bransjepraksis.

7. BETINGELSENE ER UAVHENGIGE AV HVERANDRE

7.1 Hvert punkt i disse betingelsene for bruk er uavhengig av de andre punktene. Dersom en domstol eller annen relevant myndighet bestemmer at noen av disse punktene er ulovlige eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende punktene fortsatt stå helt og fullt ved lag.

8. ENDRINGER I DISSE BETINGELSENE

8.1 Vi kan endre eller oppdatere disse betingelsene for bruk fra tid til annen. Dersom endringene er vesentlige, vil vi forsøke å varsle deg ved å legge ut melding på nettsiden.

9. LOVVALG OG VERNETING

9.1 Disse betingelsene for bruk er regulert av engelsk lov. Både du og vi samtykker i at domstolene i England og Wales skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon.

9.2 Dersom du er bosatt i et annet EU/EØS-land enn Storbritannia, kan du også reise sak i bostedslandet i henhold til lovene i det aktuelle landet.

10. TILBAKEMELDING

10.1 Dersom du ønsker å gi tilbakemelding om nettsiden og disse betingelsene, vennligst kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema, send oss en e-post på support@secretescapes.no eller kontakt oss på telefon: 0046 844688647 (mandag–fredag: 09.00 – 18.00 hver dag). Vi er her for å hjelpe!

Disse betingelsene for bruk ble sist oppdatert 28.08.2023.