Del 1

Kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakke innenfor betydningen dette har i forskriftene om pakkereiser og tilknyttede reiseordninger.

Du vil derfor nyte godt av alle EU-rettigheter som gjelder pakker. null vil være fullstendig ansvarlig for at pakken oppfylles som en helhet.

Som krevet av loven, har null beskyttelse på plass for å refundere dine betalinger og, når transport er inkludert i pakken, for å sørge for at du kommer hjem hvis den/de blir insolvente.

DEL 2 Viktige rettigheter i henhold til EU-direktiv 2015/2302

 • Reisende skal få all viktig informasjon om pakken før avtalen om pakkereisen inngås.
 • Det er alltid minst én næringsdrivende som er ansvarlig for at alle reisetjenestene som omfattes av avtalen, leveres på riktig måte.
 • Reisende gis et nødnummer eller opplysninger om et kontaktsted der de kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået.
 • Reisende kan overføre pakken til en annen person, med forbehold om rimelig varsel og muligens underlagt tilleggskostnader.
 • Prisen på pakken kan kun økes hvis spesifikke kostnader øker (for eksempel drivstoffpriser), og hvis det er uttrykkelig bestemt i avtalen, og i ethvert tilfelle ikke senere enn 20 dager før starten på pakken. Hvis prisøkningen er over 8 % av pakkeprisen, kan den reisende si opp avtalen. Hvis arrangøren forbeholder seg retten til prisøkning, har den reisende rett til en prisreduksjon hvis det finner sted en reduksjon i de aktuelle reisekostnadene.
 • Reisende kan si opp avtalen uten å betale oppsigelsesgebyr og få full refusjon av alle betalinger hvis noen av de viktige elementene i pakken, annet enn prisen, endres i betydelig grad. Hvis den næringsdrivende som er ansvarlig for pakken, kansellerer pakken før den starter, har reisende rett til refusjon og kompensasjon der det er aktuelt.
 • Reisende kan si opp avtalen før den starter uten å betale oppsigelsesgebyr hvis det foreligger ekstraordinære omstendigheter, for eksempel hvis det oppstår alvorlige sikkerhetsproblemer ved destinasjonen og det er sannsynlig at dette vil påvirke pakken
 • I tillegg kan reisende til enhver tid før start av pakken, si opp avtalen ved å betale et passende og rettmessig oppsigelsesgebyr.
 • Hvis det blir umulig å levere vesentlige elementer av den avtalte pakken etter at den er startet, må den reisende få tilbud om passende alternative ordninger uten ekstra kostnad. Reisende kan si opp avtalen uten å betale oppsigelsesgebyr når tjenester ikke ytes i samsvar med avtalen og dette i stor grad påvirker utførelsen av pakken og arrangøren ikke bøter på problemet.
 • Reisende har også rett til et prisavslag eller kompensasjon for skader, eller begge deler, når reisetjenestene ikke ytes eller ytes på feil måte.
 • Arrangøren må gi bistand hvis den reisende kommer ut for vanskeligheter.
 • Hvis arrangøren eller forhandleren blir insolvent, skal betalinger refunderes. Hvis arrangøren eller, der det er aktuelt, forhandleren blir insolvent etter starten på pakken og hvis transport er inkludert i pakken, er hjemreise for de reisende sikret. null har skaffet seg insolvensforsikring fra (enheten som er ansvarlig for insolvensbeskyttelse, f.eks. et garantifond eller et forsikringsselskap). Reisende kan kontakte denne enheten eller, der det er aktuelt, den kompetente myndigheten () hvis tjenester nektes på grunn av at null mangler betalingsevne.

Del 3 i EU-direktiv 2015/2302

{0}